PROVEDENI PROJEKTI
PROJEKTI U PROVEDBI
Vi ste ovdje: Naslovnica - Vijesti

Poziv izlagačima za prijavu na sajam

08.09.2017.

Poduzetnički centar Pakrac u suradnji s Gradom Pakracom i Turističkom zajednicom Grada Pakraca organizira 9. sajam "Slavonski banovac", 21. listopada 2017.

Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, te ima namjeru omogućiti svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da promoviraju i prodaju svoje proizvode i usluge. Ovim putem koristimo priliku pozvati Vas kao izlagača na sajam.

Sajam će se održati će se u subotu 21. listpada 2017. godine s trajanjem od 10.00 do20.00 sati na Trgu bana Josipa Jelačić. Grad Pakrac raspolaže određenim brojem izložbenih štandova koji će se naplaćivati prije sajma, najkasnije do 18.10.2017. godine po cijeni od 62,50 kn po štandu. Izlagači koji imaju vlastiti štand i žele s njim izlagati molimo da navedu u prijavi veličinu štanda. 

Sajam prati niz kulturno umjetničkih i zabavnih sadržaja tijekom cijelog dana, a u večernjim satima će se održati koncert Učiteljica.


Prijavu 
molimo vratiti popunjenu najkasnije do 18. listopada 2017. godine. na adresu:

Poduzetnički centar Pakrac, Zona male privrede 5, 34550 Pakrac, ili faksom na broj: 034 290 659, e-mail: sajam.pakrac@gmail.com

Download