PROVEDENI PROJEKTI
PROJEKTI U PROVEDBI

Poduzetnički inkubator Pakrac - druga generacija

Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“  svečano je otvoren 27. rujna 2013. godine, kao nastavak aktivnosti jačanja gospodarstva i regionalne konkurentnosti kroz ulaganje u poslovnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.765.990 kn, pri čemu je 75% financirano sredstvima Europske unije iz predpristupnog fonda IPA IIIC. Preostali dio financiran je sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta, Grada Pakraca i Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o.. Kroz 21 mjesec implementacije, projekt je svojim aktivnostima pridonio jačanju gospodarskog razvoja grada Pakraca i regionalne konkurentnosti kroz povećanje stope zaposlenosti i razvoj dinamične poduzetničke klime. Jedan od najznačajnijih rezultata je drugi objekt poduzetničkog inkubatora (druga generacija). Prvi objekt  izgrađen je krajem 2008. godine sredstvima Europske komisije – CARDS 2004. 

Arhitektonski je građevina oblikovana po principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala. Osnovni materijal su pocinčani bojani fasadni i krovni paneli ispunjeni kamenom vunom (visoka termoizolacijska, vatrootporna svojstva i dobra zvučna izolacija) koji su pričvršćeni na čeličnu nosivu konstrukciju. Navedeni tip građevine skraćuje vrijeme izgradnje. Bočni zidovi su visine 6 m, a visina krova 8,2 m. Tlocrtna površina građevine je „L“ oblika neto površine 825  m2, a koju čine četiri (P1, P2, P3 i P4) sadržajno jednaka poslovna prostora koji se sastoje od:

  1. Proizvodni prostor (160 m2 do 210 m2),
  2. Uredski prostor (17 m2) i
  3. Sanitarni čvor, garderoba s tušem i čajna kuhinja (17 m2).

Uz građevinu je osigurano 12 natkritih parkirališnih mjesta i gospodarsko dvorište od 560 m2. Na rubnim dijelovima parcele su travnate površine od 380 m2.

Posebna pažnja pri oblikovanju građevine posvećena je:

  1. Funkcionalnost prostora – Svaki poslovni prostor je opremljen sa instalacijama i odgovarajućim mjernim uređajima za: jaka struja nazivne snage 22,08 kW, plinska instalacija, pitka voda i odvodnja, samostalno grijanje prostora, telefonski priključak, ventilacija prostora i klimatizacija: uredskog prostora, čajne kuhinje i sanitarnog čvora. Na ulazu u proizvodni prostor su garažna vrata dimenzije 3,6x4 m, čime je osiguran nesmetan transport roba. Iz uredskog prostora, koji je na katu iznad sanitarnog čvora, omogućena je vizualna preglednost proizvodnog procesa. 

  1. Sigurnost – Svaki poslovni prostor je opremljen protupožarnim alarmnim sustavom. Građevina je pod stalnim vanjskim videonadzorom.
  2. Energetska učinkovitost -  Cilj je, da se na konkretnom primjeru građevine, podigne svijest poduzetnika o efikasnoj potrošnji energije, primjeni ekonomsko isplativa i energetski efikasna tehnologija. U integriranom sustavu grijanja, 1/3 energije je od sunčeve energije, a preostala energija je od zemnog plina. Za vanjsku rasvjetu primijenjena je tehnologija štedljive led rasvjete, pri čemu se ostvaruje ušteda energije od 75% u odnosu na klasičnu rasvjetu sa žarnom niti i ostvaruju niski troškovi održavanja. Provedene su mjere čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije, tako da razina udobnosti  i funkcionalnosti ostanu sačuvane. Rezultat opisanih mjera je da je svaki proizvodni prostor posjeduje certifikat energetskog razreda C.
  3. Zaštita okoliša – Otpadne vode, iz proizvodnog prostora i kolne površine gospodarskog dvorišta, pročišćavaju se u zajedničkom uređaju (separator) za pročišćavanje otpadnih voda. Oborinska voda s krovnih površina slijeva se u spremnik tehničke vode, koji je u naravi podzemni bunar dubine 10 m. Tako dobivena voda koristi se kao tehnička voda i voda za programirano navodnjavanje zelenih površina. U odabiru rasvjetnih tijela vanjske rasvjete, vodilo se računa da ne dođe do „svjetlosnog onečišćenja“. Većina ugrađenog materijala je pogodna za recikliranje.

Opisana građevina, uz već postojeći ranije izgrađen poduzetnički inkubator i vlastito kreiran dugogodišnji model upravljanja usklađen s našom Vizijom[1] i Misijom[2], predstavlja cjelovit projekt jačanja poduzetničke infrastrukture Grada Pakraca. Dodana vrijednost ostvaruje se kroz dvije usklađene komponente:

  1. Zakup poslovnog prostora  za poduzetnike i
  2. Poslovno savjetovanje za poduzetnike

 

  

voditelj

Željko Žilić[1] VIZIJA: Poduzetnički inkubator Pakrac je prostor susreta u kojem poduzetnički snovi uče hodati

[2] MISIJA: Poduzetnički inkubator Pakrac je regionalno središte u pružanju usluga poduzetnicima početnicima

Download