N A T J E Č A J za izbor i imenovanje direktora Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. od 12. travnja 2019. g. objavljuje se

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Uvjeti:

 1. visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe razvojnih projekata iz nacionalnih i EU fondova,
 4. iskustvo u funkciji voditelja u provođenju projekata financiranih iz sredstava Europske unije,
 5. komunikacijske, organizacijske i upravljačke vještine,
 6. poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 7. poznavanje rada na računalu,
 8. vozačka dozvola „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • plan i program rada direktora za mandatno razdoblje,
 • preslika diplome,
 • preslika domovnice,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • popis i kratki opis pripremljenih i vođenih projekata kao i dokaz/potvrdu od strane bivših poslodavaca o vjerodostojnosti tog popisa,
 • dokaz o provođenju EU projekta u funkciji voditelja projekta,
 • preslika vozačke dozvole,
 • preslika osobne iskaznice,
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika, ne starija od 15 dana od trenutka raspisivanja natječaja , da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15).

Prijavu u pisanom obliku s traženom natječajnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom ili neposrednom predajom najkasnije do 23. travnja 2019. g. do 12:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Zona male privrede 5, 34550 Pakrac s naznakom „Natječaj za direktora“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.