herb-garden-coop

Herb Garden Coop

Poduzetnički centar Pakrac u suradnji sa partnerima (CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, HZZ područni uredi Slavonski Brod i Pakrac te grad Pakrac) provode projekt „Herb Garden Coop.“ koji je financiran sredstvima Europske unije u okviru IPA programa, komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, program Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina.

Projekt Herb Garden Coop ima za cilj povećati stopu samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba (duže od 5 godina) i nezaposlenih osoba – pripadnika nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji kroz poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja. Kako bi se postigao cilj, projektom je osmišljen čitav niz aktivnosti koje uključuju:

  1. Informativne radionice – prezentacija projekta, informiranje i uključivanje zainteresiranih u projekt
  2. Certificirana edukacija o uzgoju i preradi ljekovitog bilja – edukacije će se provoditi u Pakracu i Slavonskom Brodu, trajati će minimalno 100 sati, a polaznici će steći certifikat, odnosno potvrdu o stručnoj spremi proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja
  3. Poduzetnička abeceda – edukacija koja se sastoji od tri dijela, a uključuje edukacije za unapređenje komunikacijskih vještina, poslovno okruženje i edukaciju poslovnog planiranja
  4. Zadružno poduzetništvo – planirane su radionice s ciljem prepoznavanja važnosti i mogućnosti koje pruža zadružno poduzetništvo, posjet uspješnim zadrugama te
  5. Osnivanje zadruge proizvođača i sakupljača ljekovitog bilja koja će se baviti uzgojem i preradom, za čije potrebe će se nabaviti profesionalna sušara za preradu ljekovitog bilja. Sušara će biti smještena u Poduzetničkom inkubatoru Pakrac.

 Molimo sve koji bi se željeli uključiti u projekt da se za dodatne informacije obrate u Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. na telefon 034/290-650 ili na mail darian.husko@gmail.com 

Tags: No tags

Comments are closed.