stazama

Stazama lipicanca i kune

S ciljem da se unaprijedi postojeća turistička infrastruktura te da Lipik i Pakrac budu korak bliže ponovnom uvrštavanju na turističku kartu Republike Hrvatske, izrađen je prijedlog projekta kojim se želi razviti i unaprijediti javna turistička infrastruktura te privući više turista na područje Pakraca i Lipika. Na temelju tog prijedloga potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije između Grada Lipika i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, vrijedan 3.865.484 kuna za provedbu projekta Stazama lipicanca i kune.

Projektom „Stazama lipicanca i kune“, razvijanim sustavno kroz nekoliko proteklih godina, želi se objediniti i ojačati turistički potencijal na razini gradova Pakraca i Lipika kroz razvoj javne turističke infrastrukture i samim tim privući veći broj posjetitelja, kako lokalnih tako i regionalnih.

Rezultat takvog načina pripreme projekta jest potpisivanje Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, koji je gradonačelnik Grada Lipika potpisao 31. siječnja 2012. godine. Projekt će biti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA, komponente III – Regionalni razvoj, IIIC – Poslovna infrastruktura.

Nositelj projekta je Grad Lipik koji će ga provoditi u suradnji s partnerima – Gradom Pakracom i Poduzetničkim centrom Pakrac.

Ugovor je vrijedan 3.865.484 kuna (515.398 €), od čega udio EU bespovratnih sredstva iznosi 2.899.113 kuna (386.549 €). Projekt će se provoditi kroz 14 mjeseci, veljača 2012. – ožujak 2013.

Projekt Stazama lipicanca i kune usmjeren je na poduzetnike koji su aktivni u turizmu, obiteljska poljoprivredna gospodarstva smještena uz Stazu, te sve farme koje su zainteresirane za aktivno bavljenje ruralnim turizmom; lokalne udruge kroz različite manifestacije, natjecanja i druženja te management turističke infrastrukture – turistički djelatnici različitih profila.

Opći cilj projekta je pomoć u jačanju turističkih potencijala na lokalnoj razini kroz razvoj i jačanje javne turističke infrastrukture gradova Lipika i Pakraca, te privući veći broj posjetitelja regionalno i lokalno.

Specifični ciljevi projekta su brojni, ali izdvojiti se mogu rekonstrukcija i izgradnja staze za pješake, bicikliste i jahače koja povezuje različite turističke destinacije u i oko gradova, obnova i razvoj destinacija u blizini i na stazi te promocija staze i njenih destinacija, razvoj prepoznatljivog imidža Staze kao i gradova, unapređenje objekata za rekreaciju i mogućnosti za lokalnu zajednicu i posjetitelje. Također će se angažirati stručnjaci za izradu plana koji će kasnije biti smjernica za korištenje staze te će se izraditi logo staze, brošure s kartama i letci, izraditi će se kratak film o Stazi i Internet stranica.

Ciljne skupine  i krajnji korisnici na koje je projekt usmjeren su nezaposleni, stanovništvo Požeško-slavonske županije, obrtnici, mali i srednji poduzetnici, turisti, obiteljska kućanstva, lokalno stanovništvo poduzetnici koji se bave turističkom djelatnosti ili srodnim djelatnostima, lokalne udruge koje turiste dovode kroz manifestacije, natjecanja i prijateljstva s ostalim članovima, te management turističkom infrastrukturom kojim će biti educirani zaposlenici turističkih zajednica, turistički vodiči, predstavnici Biciklističkog kluba Titan i Planinarskog društva Psunj te zaposlenici Državne ergele Lipik

Aktivnosti projekta su usmjerena na 2 područja:

 • obnova turističke infrastrukture (radovi i oprema)
  • Jezero Raminac – postavljanje urbane opreme oko jezera Raminac i uređenje prostora za druženje izgradnjom parkirališta na ulazu u prostor , te ugradnjom: tematskog dječijeg igrališta, postavljanje ograde, sjenice, roštilja, stolova s klupama.
  • Izletište Omanovac – uređenje fasade na Planinarskom domu, postavljanje tematskog dječijeg igrališta ”Kuna grad”, postavljanje urbane opreme.
  • Jezero Pakurnovac – postavljanje urbane opreme, sjenice, roštilja, stupova i mreža za odbojku u pijesku, dječije igralište s temom moto-crossa.
  • Jezero Pjeskara – postavljanje urbane opreme, sjenice, stolova s klupama, tematskog dječijeg igrališta na temu močvare i riba
  • CROSS COUNTRY biciklistička kružna straza – staze oko gradova Lipika i Pakraca kojom će se sve destinacije povezati, te unificirati ponuda svih koji se nalaze uz stazu
 • obuka važnih dionika u turizmu (rad sa ciljanom skupinom)
  • za 20 lokalnih poduzetnika i drugih dionika koji se bave turističkom djelatnošću
  • za 9 turističkih djelatnika različitih profila koji imaju vodeću ulogu u organiziranju turističke ponude na području gradova Pakraca i Lipika
 •  promotivne aktivnosti

Očekivani rezultati projekta su:

 • renovirano i razvijeno 5 javnih i 8 privatnih turističkih destinacija,
 • opremljena Cross country kružna staza, obnovljena fasada na Planinarskom domu Omanovac, uređeno okruženje jezera Raminac,
 • usvajanje novih znanja članova udruge i obiteljskih farmi
 • organizirane kvalitetne edukacije za management turističkom infrastrukturom
 • kvalitetna ponuda u ruralnom turizmu te cjelovit turistički angažman
 • povećan broj novoosnovanih poduzetnika u turističkoj djelatnosti
 • bolja i povezana turistčka ponuda grada Lipika i Pakraca,
 • povećanje mogućnosti za zapošljavanje i razvoj gospodarstva,
 • porast broja posjetitelja i noćenja,
 • veći broj različitih događanja i aktivnosti kao posljedica povećanih marketinških aktivnosti i unapređenja turističkih objekata,
 • poticanje i razvoj lokalnih udruga, klubova i društava (ribolov, jahanje, biciklizam, itd.).

Tags: No tags

Comments are closed.