pcp-podupire-poduzetnike

MINISTARSTVO DIJELI NOVCE: Poljoprivrednicima do 60.000 kuna nepovratnih sredstava

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Prijavu na ovaj natječaj mogu podnijeti obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata.

Neprihvatljivi korisnici su oni koji su ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata u 2018., 2019. i 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina kao i prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1.

Iznos sredstava koji može biti dodijeljen po korisniku je 60.000 kuna, bez obveze korisnika da sudjeluje vlastitim sredstvima. Prihvatljive aktivnosti (troškovi) su: kupnja domaćih żivotinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala kao i kupnja, građenje jednostavnih objekata ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Također opravdani trošak se smatra i podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog), uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Iz financiranja su isključene aktivnosti kao što su nabava repromaterijala, kupovina poljoprivrednih resursa, nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, gajbi, posuda za voće, odijela, kaciga i čizmi, računalni programi i troškovi koji su ranije financirani nekim drugim projektima.

Za prijavu je potrebna dokumentacija: Potvrda o ekonomskoj veličini SOPG-a/OPG-a izdana od Ministarstva poljoprivrede, preslika važeće osobne iskaznice nositelja SOPG-a/OPG-a, potvrda iz Porezne uprave da prijavitelj ima podmirene financijske obveze prema državnom proračunu.

Maksimalno vrijeme provedbe projekata je šest mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijave se podnose od 3. svibnja do 3. lipnja, a ukupan proračun natječaja je 20 milijuna kuna.  

Konzultantske usluge vezane uz navedeni natječaj pružaju se u LRA Poduzetničkom centru Pakrac te se usluga prijave na natječaj naplaćuje 200 kuna uvećana za PDV.

Tags: No tags

Comments are closed.