banner-nismosami

Nismo sami

Naziv poziva: ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nismo sami“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0359

Potpisnici: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Posredničko tijelo razine 1; Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2 i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda- Grad Pakrac (zbog situacije s COVID-19 virusom, potpisivanje se obavlja na način da su Ugovori prvo potpisani od strane PT1 i PT2 te su poslani poštom još na potpis Gradu, očekuje se dakle početak provedbe kroz narednih nekoliko dana).

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.069.089,20 kuna, Intenzitet potpore 100%

Fond – Europski socijalni fond

Trajanje projekta- 18 mjeseci

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

Udruga slijepih Pakrac – Lipik,

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,

Centar za socijalnu skrb Pakrac,

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Projekt pripremila LRA PCP Pakrac d.o.o.

Obzirom na usmjerenost Grada k stvaranju jednakih mogućnosti za svoje građane, a uvidjevši posebno potrebe osoba s invaliditetom kao ranjive skupine nedovoljno zastupljene u provedbi dosadašnjih aktivnosti, LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. je pripremila prijavu te osmislila i razvila aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju potreba ove skupine. Uloga predstavnika lokalne vlasti je osigurati osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima ostvarenje zakonom zajamčenih prava i poboljšati njihovu situaciju promičući ideju inkluzivnog društva kako bi što kvalitetnije živjeli. Zbog toga, bogatog iskustva u provedbi EU projekata i činjenice da raspolaže svim potrebnim materijalnim i nematerijalnim resursima za provedbu (od ljudskih kapaciteta do tehničkih uvjeta), Grad Pakrac izabran je za nositelja projekta te će imati glavnu ulogu u koordiniranju aktivnosti i rada partnera i u komunikaciji s ugavarateljnim tijelom.

Glavni partner na projektu, Udruga slijepih Pakrac-Lipik, je od svog osnutka prije 22 godine u zajednici prepoznata kao kvalitetna, pouzdana i operativna u segmentima svog rada i zagovaranja za članove i sve druge osobe s posebnim potrebama. Članovi Udruge u sklopu ovoga projekta će educirati sudionike o načinima pristupa slijepim osobama te komunikaciji i tehnikama vođenja slijepe osobe, organizirati sve radionice i prijevoz na njih vozilom nabavljenim u sklopu projekta.

Kao ostali partneri u projektu su odabrani Centar za socijalnu skrb Pakrac (obzirom da Centar ima konkretne podatke o osobama s invaliditetom na lokalnom području), Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac koje je zajedno s gradom već uključeno u provedbu projekta Zaželi, OŽB Pakrac i bolnica hrvatskih veterana kao institucija čija prilagodba će omogućiti pružanje kvalitetnije usluge osobama s invaliditetom sa šireg područja. U okviru aktivnosti projekta,bolnica će završiti svoju transformaciju i prilagodbu potrebama svih osoba s invaliditetom,a osobito slijepih; aktivno će kroz svoj prostor informirati i poticati osobe s invaliditetom na uključivanje u aktivnosti projekta putem letaka i plakata, te će djelatnici bolnice sudjelovati u edukaciji za predstavnike organizacija, ustanova i institucija o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama.

Cilj je aktivnostima tijekom provedbe projekta poticati, motivirati i ohrabriti osobe s invaliditetom u aktivnom oblikovanju vlastitog života, osnažiti sudionike kao i članove njihovih obitelji, dati im prostor za komunikaciju i samorefleksiju, pružiti im mehanizme za suočavanje s vlastitom situacijom kao i izgraditi kapacitete stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i povećati njihove komunikacijske i zagovaračke vještine te potaknuti javnost na bolje razumijevanje položaja osoba s invaliditetom, posebice slijepih osoba.

Projektnim aktivnostima će se kroz suradnju više institucija i organizacija omogućiti niz radionica i edukacija usmjerenih direktno za zadovoljenje potreba i uključivanje svih osoba s invaliditetom koje to žele i koje borave na području gradova Pakraca i Lipika, te predstavnika organizacija, ustanova i institucija koji djeluju u okviru sustava socijalne skrbi kako bi se unaprijedile i poboljšale aktivnosti koje se već pružaju osobama s invaliditetom. U isto vrijeme će dio edukacija biti usmjeren prema ustanovama i organizacijama s užeg regionalnog područja kojima će biti omogućena veća informiranost građana o mogućnostima osoba s invaliditetom, te njihovom uključivanju u aktivnosti u zajednici kroz primjere dobre prakse. Kroz interdisciplinarni pristup, direktnu edukaciju osoba koje rade s osobama s invaliditetom, organizaciju seta aktivnosti za osobe s invaliditetom te prilagodbu OŽB Pakrac i pripreme za prilagodbu web stranica lokalnih institucija i ustanova, stvorit će se platforma kojom će se omogućiti kvalitetniji, ispunjeniji i sveobuhvatniji pristup socijalnim uslugama za sve osobe s invaliditetom na području gradova Pakraca i Lipika, a i na širem području.

Tags: No tags

Comments are closed.