slika

Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu

Minimalna neto plaća za 2022. godinu iznosit će 3.750 kuna, što je povećanje za 10,3 posto, a čime će ujedno minimalna plaća po prvi put biti iznad 50 posto prosječne neto plaće, istaknuto je u četvrtak na sjednici Vlade na kojoj je usvojena i Uredba o minimalnoj plaći. Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2008.html

Tags: No tags

Comments are closed.