4.Hrvatski-ruralni-parlament

4. HRVATSKI RURALNI PARLAMENT

Pod pokroviteljstvom saborskog Odbora za poljoprivredu, 4. Hrvatski ruralni parlament, koji se održava svake dvije godine na drugoj lokaciji, održat će se u Šibeniku od četvrtka, 25. do subote 27. studenoga.

U sklopu ovih manifestacija, 25. studenoga održat će se i tematska sjednica Odbora za poljoprivredu na kojoj će se provesti rasprava o Strategiji od polja do stola i kratkim lancima opskrbe hranom.

Upravo je Hrvatski ruralni parlament inicijativa koja uz dugu tradiciju ima i širok odjek među svim dionicima ruralnih područja koji sudjelovanjem, zajedničkim promišljanjem, traženjem rješenja i raspravom o pitanjima bitnim za ova područja postaju aktivnim sudionicima u procesima osmišljavanja, usmjeravanja i provedbe politike ruralnog razvoja.

Link na kojemu možete pratiti video streaming. https://ruralniparlament.com/2021/11/25/otvorenje-4-hrvatskog-ruralnog-parlamenta/

Tags: No tags

Comments are closed.