ess_infografika-za-poziv_v3_70a1ec48b27d5856b88057762dec7f32

Europske snage solidarnosti u 2022. godini mladima u Hrvatskoj donose više od 1,4 milijuna eura

Europska Komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu. Proračun na razini Europske unije za aktivnosti solidarnosti za 2022. godinu iznosi gotovo 139 milijuna eura, a Hrvatskoj je na raspolaganju više od 1,4 milijuna eura.

Poziv mladima pruža niz mogućnosti za sudjelovanje u inspirativnim i osnažujućim projektima koji promiču solidarnost na terenu. Sudjelovanjem u Europskim snagama solidarnosti mladima će se pružiti prilika da se uključe u akcije solidarnosti u prioritetnim područjima kao što su borba protiv klimatskih promjena i zelena tranzicija, digitalna transformacija, društveno uključivanje, zaštita europske kulturne baštine te promicanje zdravog stila života

Tijekom 2022. Europske snage solidarnosti snažno će poduprijeti Europsku godinu mladih, inicijativu predstavljenu u govoru o stanju Unije u rujnu 2021. U okviru Europske godine mladih nastojat će se postići sinergije i komplementarnost s drugim programima Unije za mlade u okviru različitih politika, kao što su programi ruralnog razvoja namijenjeni mladim poljoprivrednicima, programi za istraživanja i inovacije, mjere kohezijske politike i mjere za borbu protiv klimatskih promjena, uključujući programe EU-a međunarodnog utjecaja ili transnacionalnog karaktera.

Europske snage solidarnosti temelje se na postignućima koja su ostvarena u više od 25 godina europskih programa u području mladih i solidarnosti, posebno na uspjehu Europske volonterske službe, inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a i prethodnom programu Europskih snaga solidarnosti (2018. – 2020.).

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.

Vodič kroz program Europske snage solidarnosti 2022.

Snimka webinara “Imamo ideju!”, u kojem se pojašnjava što je moguće provesti u okviru Projekata solidarnosti te kako ih prijaviti, je javno dostupna. Gledanje cijelog webinara je visoko preporučljivo ako želite prijaviti Projekt solidarnosti. Osnova za projektu prijavu jest Vodič kroz program ESS, a ovaj webinar je pomoćni alat za pripremu. Cilj webinara je pojasniti aktivnost Projekti solidarnosti i kako prijaviti projekt, predstaviti primjere dobre prakse u Hrvatskoj te dati svima priliku da u otvorenom razgovoru dobiju povratnu informaciju za svoju projektnu ideju. Webinar je namijenjen mladim osobama od 18 do 30 godina, predstavnicima udruga, srednjih škola ili drugih organizacija i ustanova. Projekti solidarnosti mladima omogućuju da preuzmu inicijativu i potaknu konkretnu promjenu u svojoj zajednici.

Tags: No tags

Comments are closed.