Two trailer truck (road train) loaded with wood logs extracted from an area of brazilian Amazon forest.

Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 30. prosinca 2021. Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 147.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Natječaj i detalje pogledajte na linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-8-6-2-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-predindustrijskoj-preradi-drva-2/

fertilization-4044001_1280

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine).

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %, a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima,
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građenja/rekonstrukcije (skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe),
 • strojevi za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor),
 • opći troškovi,
 • nematerijalni troškovi.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

pexels-photo-1072824

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u,

isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građenje/rekonstrukcije prostora,
 • troškovi opremanja,
 • poljoprivredna mehanizacija i oprema za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matičnih nasada vinove loze, matičnih nasada voćnih vrsta,
 • kupnja zemljišta i/ili objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 500.000,00 EUR
 • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 30. ožujka 2022. godine do 12:00 sati.

pexels-photo-110820

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u tov svinja.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije),
 • do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO),
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 %, a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima,
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građenja/rekonstrukcije prostora,
 • troškovi opremanja,
 • poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila),
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
 • troškovi prilagodbe novouvedenim standardima,
 • opći troškovi,
 • nematerijalni troškovi.

Korisnici koji podnose prijavu na ovaj tip operacije, mogu se prijaviti i na sljedeće tipove operacija:

 • 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš,
 • 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

usklicnik_5b604f221d784-1

Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022. – Biram Hrvatsku te digitalne i zelene djelatnosti financirane iz Nacionalnog programa oporavka

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je donijelo odluku o usvajanju Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. godini.

Program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključuje Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripravništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, Javni rad i Stalni sezonac, a cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti preko 27.000 korisnika.

Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su:

 • Veći iznos potpora za samozapošljavanje
 • Veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo
 • Širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine
 • Produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca
 • Produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca
 • Administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja
 • Nova podmjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku
 • Mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Cilj podmjere Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku je osigurati potrebnu kvalificiranu radnu snagu u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima, s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka, te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz inozemstva. Ciljane skupine su korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17) te hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta. Visina subvencije za korisnike iz ciljane skupine 1. uključuje ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 25.000 kn, a za korisnike iz ciljane skupine 2. ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 50.000 kn.

Vezano uz mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, radi se o potporama za samozapošljavanje te potporama za zapošljavanje i pripravništvo u kojima se uvećanim iznosom financiraju zahtjevi koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta.

Detaljnije objašnjenje kriterija za zelena i digitalna radna mjesta te uvjeti i kriteriji dodjele potpora kao i on-line predaja zahtjeva za sve mjere iz programa Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini biti će dostupni od 1. siječnja 2022. na mrežnoj stranici www.mjere.hr.

02d3f9e90dce689ce3100c8a0d5285c5

Javni natječaj (EnU-9/21) za energetsku obnovu kulturne baštine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.


Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici.

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:


80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,


što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Više na poveznici.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Produžen rok za edukaciju poljoprivrednika

Produžen je rok za edukaciju poljoprivrednika, objavila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Ako ste prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2021. godini zatražili plaćanje za mlade poljoprivrednike i/ili potporu za neke od IAKS mjera ruralnog razvoja (Mjera 10, Mjera 11 i Mjera 14), preuzeli ste obvezu pohađanja izobrazbe, podsjećaju.

Kako navode, ako istu do sada niste obavili, pruža vam se mogućnost da u produženom roku do 25. siječnja 2022. godine ispunite preuzetu obvezu.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede provodi edukacije, a raspored tečajeva se objavljuje na stranicama Uprave  (https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/).

U slučaju nepoštivanja propisanih obveza za mlade poljoprivrednike i korisnike potpora iz IAKS mjera ruralnog razvoja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zatražit će povrat isplaćenih sredstava potpore.

trz4ez

Nagrada za europsku poduzetničku regiju 2023. u prvi plan stavlja otporne zajednice

Europski odbor regija (OR) poziva na prijave za Nagradu za europsku poduzetničku regiju (EER) za 2023. pod nazivom „Poduzetništvo i otporne zajednice”. Gradovi, regije i općine mogu predstaviti svoje strategije o tome kako planiraju poduprijeti MSP-ove u sljedeće dvije godine. Rok za prijavu je 29. ožujka 2022.

Pojedinosti i informacije o tome kako se prijaviti za Nagradu za europsku poduzetničku regiju 2023. dostupne su ovdje i na posebnoj internetskoj stranici .

Osnovne informacije

Nagrada za europsku poduzetničku regiju (EER) projekt je u okviru kojeg se svake godine identificiraju i nagrađuju do tri teritorija EU-a koja raspolažu izvanrednom i inovativnom strategijom poduzetničke politike, neovisno o njihovoj veličini, bogatstvu i ovlastima. Regijama s najuvjerljivijim, najnaprednijim i najperspektivnijim planom dodjeljuje se za narednu godinu oznaka „Europska poduzetnička regija“ (EER).

Oznaka EER uspostavljena je u partnerstvu s Europskom komisijom, uz podršku dionika na razini EU-a kao što su SME United Eurochambres Socijalna ekonomija Europe EURADA .

Žiri EER-a – koji se sastoji od članova i članica OR-a, predstavnika i predstavnica institucija EU-a, socijalnih partnera i teritorijalnih udruga – pratit će provedbu nagrađenih regionalnih strategija tijekom 2022. i 2023. kako bi se dobitnicima nagrade pružila objektivna vanjska ocjena njihovih politika i napretka ostvarenog tijekom predmetne godine.

Dobitnici posljednje dvije Nagrade za europsku poduzetničku regiju, koje su zbog pandemije dodijeljene zajedno za 2021. i 2022. godinu: Općina Castelo Branco u Portugalu, Općina Gabrovo u Bugarskoj, Regija Helsinki-Uusimaa u Finskoj, autonomna zajednica Madrid u Španjolskoj, Regija Jug u Francuskoj i Šlesko vojvodstvo u Poljskoj.

Dobitnici nagrade za 2023. bit će objavljeni na plenarnom zasjedanju OR-a u lipnju 2022.

Više informacija o ovogodišnjoj Nagradi za europsku poduzetničku regiju, uključujući i popis svih dobitnika od 2011. godine, možete pronaći ovdje .

et4r5z54

Predstavljen Strateški plan ZPP-a do 2027.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Goran Lipavić su u ponedjeljak, 27. prosinca 2021. godine, predstavili Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. U Sklopu Strateškog plana hrvatski poljoprivrednici će imati na raspolaganju 3,6 milijardi eura, pri čemu se 1,87 milijardi eura odnosi na izravna plaćanja, 1,67 milijardi eura za mjere ruralnog razvoja, 52 milijuna eura za vinarstvo i 9,5 milijuna eura za pčelarstvo. Pritom je za poticanje pametnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede sa zajamčenom opskrbom hrane izdvojeno 61 % raspoloživih sredstava, za jačanje okoliša i klimatske politike te doprinos ciljevima EU u područjima okoliša i klime 25 % te 12 % za jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja. Tako je za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osigurano više od 204 milijuna eura te 143 milijuna eura za prehrambeno-prerađivačku industriju.

Zelena arhitektura u kontekstu nacionalnog Strateškog plana znači plaćanja za primjene poljoprivrednih praksi koje su povoljnije za okoliš, pridonose smanjenju klimatskih promjena i prilagodbi na njih, te očuvanju tipičnih poljoprivrednih krajolika i biološke raznolikosti.  Naime, novom Zajedničkom poljoprivrednom politikom zemlje članice su odredile da najmanje 35 posto proračuna za ruralni razvoj bude namijenjeno svim vrstama intervencija vezanih za okoliš i klimu, što uključuje i dobrobit životinja i dio plaćanja za područja s ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju. Intervencije za klimu i okoliš uključuju smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima, očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama te očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja u okviru mjere sada poznate kao Mjera 10, kao i prijelaz na ekološki uzgoj i održavanje ekološkog uzgoja.

Minimalno 25 posto proračuna izravnih plaćanja treba dodijeliti za eko-sheme, koje se odnose na pašarenje na pašnjacima, očuvanje travnjake visoke prirodne vrijednosti, raznolikost usjeva i nasada, uporabu stajskog gnoja na oraničnim površinama, minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina, konzervacijsku poljoprivredu te intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina. Također, osmišljene su intervencije s ciljem zadržavanja mladih u ruralnom prostoru putem dodatnih izravnih plaćanja po površini za prvih 50 ha, potpore za generacijsku obnovu poljoprivrednih gospodarstava kroz preuzimanje poljoprivrednih gospodarstava od strane mladih poljoprivrednika, većeg postotka sufinanciranje investicija u proizvodnju,  kao i stopostotnog financiranja kupovine zemljišta kroz financijske instrumente. Poticat će se i promovirati digitalizacija proizvodnje, umrežavanje i sudjelovanje u istraživanjima te primjena inovativnih rješenja (AKIS), kao i sudjelovanje u  kreiranju lokalnih razvojnih strategija (LEADER).

Kick-off-EU4-Business-Project-32-2-810x540-1

𝗪𝗢𝗥𝗧𝗛 𝗜𝗜 – 𝗢𝘁𝘃𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗷𝗲 𝟭. 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘃 𝘇𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗻𝗼𝘀̌𝗲𝗻𝗷𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝗮

WORTH je jedini europski projekt u kojem dizajneri, mala i srednja poduzeća, proizvođači i pružatelji tehnologije surađuju kako bi razvili inovativne i dizajnu orijentirane poslovne ideje. Ovaj poziv za iskazivanje interesa posvećen je načelima Nove europske inicijative Bauhaus i međunarodnoj suradnji između dizajnera, kreativaca, proizvođača, malih i srednjih poduzeća, obrtnika i tehnoloških tvrtki za razvoj inovativnih proizvoda. WORTH traži dizajnerska rješenja koja doprinose ljepšem, održivijem i inkluzivnijem životnom okruženju.

WORTH II kroz ovaj otvoreni poziv namjerava postati najveći europski inkubator program za kreativce.

Odabrani projekti ući će u program inkubacije za razvoj novih poduzeća, uključujući:

 • 10.000 do 20.000 eura financijske potpore
 • podučavanje o poslovnoj strategiji i razvoju tehnologije
 • pravne savjete o pravima i zaštiti intelektualnog vlasništva
 • sudjelovanje na izložbama
 • umrežavanje i profesionalne veze.

Ako ste samozaposleni ili malo / srednje poduzeće aktivno u bilo kojem od prihvatljivih sektora: tekstil / moda, obuća, koža / krzno, namještaj / uređenje doma / unutarnji dizajn / arhitektura, nakit i modni dodaci; i imate bilo koju od sljedećih poslovnih aktivnosti: dizajn, proizvodnja / obrtništvo, razvoj tehnologije – to je izvrsna prilika za Vas i Vaše dionike.

Rok za 1. poziv na podnošenje prijava: 𝟮. 𝘃𝗲𝗹𝗷𝗮𝗰̌𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮.

Za više informacija i početak svog projektnog putovanja posjetite: http://worthproject.eu