02d3f9e90dce689ce3100c8a0d5285c5

Javni natječaj (EnU-9/21) za energetsku obnovu kulturne baštine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine.


Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici.

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:


80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,


što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Više na poveznici.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/

Tags: No tags

Comments are closed.