Naslovna

Mogućnosti financiranja poduzetnika iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Europska komisija u rujnu 2021. godine, izvršila je isplatu predujma Republici Hrvatskoj, iz Mehanizma oporavka i otpornosti u iznosu od 818,4 milijuna eura odnosno 6,14 milijardi kuna, što predstavlja najvišu pojedinačnu uplata EU sredstava u državni proračun od kad je Hrvatska članica Europske unije.

Provedbenom odlukom o odobrenju ocjene Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 6,3 milijarde eura, odnosno 47,5 milijarde kuna bespovratnih sredstava. Rok za provedbu svih reformi i investicija iz NPOO-a je 31. kolovoza 2026. godine. 

U nastavku donosimo izdvojene prilike za financiranje poduzetnika:

 1. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
 • Cilj: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta
 • Financirat će se projekti koji doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija
 • Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: do 7.500.000 kn za MSP-ove po projektnom prijedlogu, odnosno do 35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća
 1. Digitalizacija

 a) Vaučeri za digitalizaciju

 • Cilj: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije
 • Ukupna alokacija: 75.000.000 kn
 • Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga:
 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (do 75.000 kn po projektnom prijedlogu)
 • Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina (do 76.000 kn po projektnom prijedlogu)
 • Vaučer za digitalni marketing (maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 75.000 kn)
 • Vaučer za kibernetičku otpornost (do 110.000 kn po projektnom prijedlogu)
 • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (do 150.000 kn po projektnom prijedlogu)

  b) Bespovratne potpore za digitalizaciju

 • Cilj: podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje
 • Financirat će se nabava opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja
 • Ukupna alokacija: 206.000.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: do 750.000 kn po projektnom prijedlogu

3. Komercijalizacija inovacija

 • Cilj: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.
 • Financirat će se projekti koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište
 • Ukupna alokacija: 380.000.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu

4.  Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

 • Cilj: potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije
 • Financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, TRL 5-8
 • Ukupna alokacija: 141.700.000 kn
 • Iznos bespovratnih sredstava: do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu

NPOO predviđa i jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma, a više informacija o planiranim pozivima donosimo u nastavku:

 a) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

 • Cilj: potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, uz nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća
 • Ukupna alokacija: 1.020.000.000 kn

 b) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

 • Cilj: podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja
 • Financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, procese digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća
 • Ukupna alokacija: 50.000.000 kn

 c) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

 • Cilj: uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti
 • Financirat će se ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja
 • Ukupna alokacija: 180.000.000 kn

Prvi pozivi iz NPOO-a za poduzetnike očekuju se  početkom 2022. godine. Svakako preporučamo svim poduzetnicima da razmotre svoje planove ulaganja, pročitaju i poprate detaljnije moguće prilike za financiranje, te da budu spremni na vrijeme prijaviti projekte.

(Izvor: https://planoporavka.gov.hr/vijesti/hrvatskoj-uplacen-predujam-u-iznosu-od-6-14-milijardi-kuna-za-provedbu-nacionalnog-plana-oporavka-i-otpornosti/149)

Tags: No tags

Comments are closed.