narodne_novine

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 127/21., stupa na snagu 4. prosinca 2021. godine. Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2022. godine (uplata u veljači 2022.) i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2022. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_127_2155.html?fbclid=IwAR2WgtHsa5tNwVfXby4PmpkexKY2i9lnKe2dp6ZNOC2VO1K0Bbd9ONRB98A

Tags: No tags

Comments are closed.