0-JAVNO-SAVJETOVANJE-11

Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Otvoreno je javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. godine. 

Nacrt Akcijskog plana će biti dostupan za komentiranje u razdoblju od 10. prosinca 2021. do 3. siječnja 2022. godine na portalu e-Savjetovanja.

Nacrt Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2021.-2023. izrađen je slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi.

Republika Hrvatska je pristupanjem ovoj inicijativi iskazala spremnost podupirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za što učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima.

Određeni koraci ka ostvarenju navedenih ciljeva su već poduzeti kroz provedbu ranijih nacionalnih akcijskih planova te je Republika Hrvatska do sada izradila i implementirala ukupno tri akcijska plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (za razdoblje od 2012. do 2013. godine, za razdoblje od 2014. do 2016. godine te za razdoblje do 2020. godine) čime je dokazala svoju posvećenost realizaciji ideja Partnerstva za otvorenu vlast.

Slijedeći temeljno načelo partnerstva, proces izrade ovog Akcijskog plana, u svim fazama definiranja mjera i aktivnosti, uključivao je izravni dijalog s predstavnicima organizacija civilnoga društva te je na taj način i dodatno promovirana vrijednost partnerstva na kojoj počiva ova inicijativa.

Zbog proteka vremena od kreiranja nacrta Akcijskog plana do objave savjetovanja, odnosno s obzirom na to da se trenutni nacrt Akcijskog plana odnosi i na 2021. godinu, Ured za udruge će nakon savjetovanja i objave izvješća sa savjetovanja, revidirati razdoblje provedbe Akcijskog plana na način da će se početak provedbe predviđenih aktivnosti pomaknuti na početak 2022. godine, dok će se krajnji rok provedbe aktivnosti pomaknuti na kraj 2023. godine.

Tags: No tags

Comments are closed.