dfteataw

Započelo podnošenje Zahtjeva za potporu sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 vrijedno 20 milijuna kuna te podnošenje Zahtjeva za potporu sektoru stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 vrijedno 171 milijun kuna

U petak, 3. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 131/21 objavljeni su: 

Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

i

Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Obzirom na žurnost poduzimanja mjera podnošenje Zahtjeva za potporu provodit će se od 4. prosinca 2021. godine do 13. prosinca 2021. godine.

Podnošenje Zahtjeva za potporu sektoru peradarstva

Provedbom Programa isplatit će se potpora korisnicima koji posluju u odobrenim objektima za klanje peradi te koji se bave uzgojem kokoši nesilica.

UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

MJERA 1 – Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi
Zahtjev za potporu se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na Obrascu Zahtjev za Mjeru 1 Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi.

Podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

VAŽNO: Uz Zahtjev je prilikom podnošenja potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu.

  1. Potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  2. Preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  3. Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE

Obrazac Zahtjeva za Mjeru 1 i obrazac Izjave pod točkom 3. objavljeni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

MJERA 2 – Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase
Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. 

Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

VAŽNO: Uz Zahtjev potrebno je prilikom podnošenja priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu.

  1. Potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  2. Preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PRAVNE OSOBE
  3. Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE

Obrazac Izjave pod točkom 3. objavljen je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Navedeni paket pomoći peradarskom sektoru  ima za cilj sanirati gubitke nastale zbog tržišnih poremećaja plasiranja svježeg mesa peradi i konzumnih jaja A klase uslijed pojave pandemije COVID-19.

Podnošenje Zahtjeva za potporu sektoru stočarstva

Provedbom Programa isplatit će se potpora primarnim proizvođačima u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, konjogojstva te peradarstva.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. 

Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

VAŽNO: Uz Zahtjev je prilikom podnošenja potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu.

  1. Potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  2. Preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PRAVNE OSOBE
  3. Popunjena i ovjerena Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH JE VIŠE POVEZANIH SUBJEKATA PODNIJELO ZAHTJEV ZA POTPORU ili Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH NEMA POVEZANIH SUBJEKATA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU

Dodatno: Podnositelji zahtjeva u podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja za dokazivanje prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz dostavlja se i Međunarodni tovarni list (CMR).

Obrasci Izjava pod točkom 3. objavljeni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Navedeni paket pomoći stočarstvu ima za cilj odgovoriti na potrebe za saniranjem pretrpljenih gubitaka te osiguranja likvidnosti uzgajivača goveda, svinja, peradi i konja, kao i primarnih proizvođača u sektoru ovčarstva i kozarstva, te im pomoći da očuvaju razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19.

Tags: No tags

Comments are closed.