Hand Saving Money concept, Piggy bank with coin for Wealth Income and Profit Financial Business Grow

Financijska pismenost: Komisija i OECD-INFE objavili zajednički okvir za poboljšanje financijskih vještina pojedinaca

Europska komisija i OECD-ova Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje (OECD-INFE) objavili su zajednički okvir EU-a i OECD-INFE-a za financijske kompetencije odraslih. Cilj je tog okvira poboljšati financijske vještine pojedinaca kako bi mogli donositi dobre odluke o svojim osobnim financijama. Okvir će podupirati razvoj javnih politika, programa financijske pismenosti i obrazovnih materijala u državama članicama, obrazovnim ustanovama i industriji. Podupirat će i razmjenu dobrih praksi među oblikovateljima politika i dionicima u EU-u.

Bolje razumijevanje financija pojedincima omogućuje upravljanje osobnim financijama te sigurnije i samouvjerenije sudjelovanje na financijskim tržištima. Ovaj okvir za financijske kompetencije temelji se na mjerama objavljenima u akcijskom planu za uniju tržišta kapitala iz 2020. Označava ključnu etapu u Komisijinu radu na financijskoj pismenosti i važan je nastavak rada OECD/INFE-a na financijskoj pismenosti.

Financijska pismenost se u skladu s Preporukom OECD-a o financijskoj pismenosti iz 2020. odnosi na kombinaciju financijske osviještenosti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje dobrih financijskih odluka i u konačnici postizanje financijske dobrobiti pojedinca. Međutim, razina financijske pismenosti pojedinaca i dalje je niska te je zato prioritet oblikovateljima politika i drugim dionicima u EU-u.

Više na poveznici.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Tags: No tags

Comments are closed.