dreamstime_xl_15528773

Iskaz interesa za članstvo u proizvođačkoj organizaciji

Požeško –slavonska županija se planira javiti na natječaj za sufinanciranje izgradnje logističko-distributivnog centra za voće i povrće (hladnjača i primarna prerada), kapaciteta min 3.000 t.

Izgradnjom takvog objekta, isti se daje PROIZVOĐAČKOJ ORGANIZACIJI kroz prodaju, zakup ili koncesiju nad objektom.  

Proizvođačke organizacije predstavljaju oblik udruživanja u cilju povezivanja proizvođača voća i povrća s tržištem, omogućavanjem malim proizvođačima (OPG-ima) prisustvo na organiziranom tržištu kao i druge dobrobiti (skladištenje proizvoda, distribuciju, marketinške aktivnosti i dr.). Više o proizvođačkim organizacijama možete pročitati u Vodiču Ministarstva poljoprivrede –  https://ruralnirazvoj.hr/files/MPS-Brosura-200×200-Vodic-za-proizvodacke-organizacije.pdf

Ukoliko ste zainteresirani za  članstvo u proizvođačkoj organizaciji  i želite li svoju proizvodnju prodavati putem proizvođačke organizacije, pozivamo vas za iskaz interesa odgovorom na ovaj e-mail na slijedeća pitanja:

  1. Naziv OPG, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto)
  2. Vrste voća ili povrća koje proizvodite, površina, u ha
  3. Godišnja proizvodnja voća ili povrća, u tonama
  4. Jeste li član neke proizvođačke organizacije

Ako niste zainteresirani za članstvo u proizvođačkoj organizaciji možete odgovoriti na prethodna pitanja i navesti da niste zainteresirani.

Ovaj anketni upitnik Vas ne obavezuje, nego služi samo kao snimka postojećeg stanja i donošenje odluke o potrebi izgradnje hladnjače na području Požeško-slavonske županije.

Molimo da iskaz interesa izvršite odgovorom na e-mail: elvira.mirkovic@pszupanija.hr do 31.1.2022. godine.

Tags: No tags

Comments are closed.