CEUP_kreativnaeuropa

Kreativna Europa: Veći proračun za potporu kulturnim i kreativnim sektorima 2022.

Komisija je donijela program rada za 2022. za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa, uz koji su predviđeni odgovarajući pozivi na podnošenje prijedloga. S proračunom od oko 385 milijuna EUR, što je gotovo 100 milijuna EUR više u odnosu na 2021., u okviru programa Kreativna Europa pojačat će se potpora partnerima iz kreativnih i kulturnih sektora uzimajući u obzir izazove koji proizlaze iz krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 te sve veću globalnu konkurenciju.

Potprogram Kultura obuhvaćat će nove pozive i inicijative za sektore glazbe, kulturne baštine, izvedbenih umjetnosti i književnosti. Osim toga, pokrenut će se program mobilnosti kojim će se umjetnicima, autorima ili kulturnim djelatnicima omogućiti odlazak u inozemstvo radi profesionalnog razvoja ili međunarodne suradnje, kao i pronalaženja nove publike, koprodukcija, sukreiranja ili predstavljanja njihova rada.

Potprogram MEDIA usmjeren je na audiovizualni sektor, a za 2022. predviđeno je nekoliko noviteta. Financijskim sredstvima potaknut će se razvoj inovativnih videoigara i virtualne stvarnosti. Novo djelovanje „MEDIA 360 stupnjeva” bit će usmjereno na vodeće industrijske forume koji surađuju s poduzećima u cijelom audiovizualnom lancu vrijednosti. Kako bi se dodatno potaknule inovacije, za pomoć perspektivnim novoosnovanim poduzećima pokrenut će se „tržišni pristupnik potprograma MEDIA”. Suradnja filmskih festivala ojačat će se s pomoću mreža.

Naposljetku, Međusektorski potprogram predviđa povećanje sredstava za Laboratorij kreativnih inovacija za zajedničke inovacijske projekte koji uključuju više kreativnih sektora te doprinose novom europskom Bauhausu. Povećat će se i potpora informativnim medijima dodatnim mjerama za jačanje slobode medija.

Program Kreativna Europa usmjeren je i na ključna pitanja koja utječu na kulturne i kreativne sektore. U okviru projekata financiranih sredstvima iz potprograma MEDIA morat će se provoditi strategije za ekološka rješenja i raznolikost, uključujući rodnu ravnopravnost. Kreativna Europa će stoga znatno doprinijeti političkim prioritetima Komisije u pogledu održivosti i uključivosti. Program obuhvaća inicijative usmjerene na druge prioritete EU-a, kao što je doprinos strategiji EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture te Europskoj godini mladih.

Kulturni i kreativni sektori potiču se i na upotrebu nedavno pokrenutog internetskog vodiča CulturEU s informacijama o dostupnim financijskim sredstvima EU-a. Na interaktivnoj internetskoj stranici navedeno je ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od Kreativne Europe i Obzora Europa do strukturnih fondova i InvestEU-a.

Kontekst

Kulturni i kreativni sektori oduvijek su važna sastavnica europskog života, koja doprinosi ne samo socijalnoj koheziji i raznolikosti Europe, već i njezinu gospodarstvu. Ti sektori čine 4,2 % ukupnog BDP-a EU-a i u njima je zaposleno 3,7 % radne snage EU-a.

Ukupni proračun za program Kreativna Europa u razdoblju od 2021. do 2027. iznosi oko 2,4 milijarde EUR, što je 63 % više u usporedbi s razdobljem 2014. – 2020. Povećani proračun odražava predanost Europske unije oporavku sektora i jačanju njegove otpornosti u budućnosti. Program čine tri potprograma:

  • Kultura, koji obuhvaća sva područja kulturnih i kreativnih sektora, osim audiovizualnog i medijskog sektora,
  • MEDIA za potporu audiovizualnom i filmskom sektoru i
  • Međusektorski potprogram, koji pruža mogućnosti suradnje među sektorima.

Javna i privatna tijela aktivna u kreativnim sektorima mogu se prijaviti za financiranje uz pomoć deskova programa Kreativna Europa koji djeluju u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu.

Pojedinosti o posebnim mjerama i povezanim rokovima za prijave dostupne su na posebnoj internetskoj stranici.

Više informacija

Godišnji program rada za provedbu programa Kreativna Europa 2022.

Internetske stranice programa Kreativna Europa

Novosti

Tags: No tags

Comments are closed.