hzz-appicon1024x1024

Mjere aktivnog zapošljavanja u 2022.

Potpora za samozapošljavane

Cilj mjere: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.
Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje
Trajanje mjere: 24 mjeseca
Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti


Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD)
A) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 1. Skupina – do 120.000,00 kn
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 1. Skupina – do 80.000,00 kn
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
  Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina
  dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u
  dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Više informacija na linku.

https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Samozaposljavanje_301221.pdf

Tags: No tags

Comments are closed.