screenshot_2022-01-15_at_18_44_21

Natječaj “PAMETNA SELA 2040 – KONCEPT RAZVOJA HRVATSKIH RURALNIH PODRUČJA“

Ured zastupnika Tomislava Sokola poziva sve zainteresirane studente od 18 do 25 godina na prijavu svojih kreativnih ideja, koncepata i idejnih rješenja na Natječaj pod nazivom „Pametna sela 2040 – Koncept razvoja hrvatskih ruralnih područja“. Osobito se pozivaju studenti arhitekture, dizajna i srodnih područja.

Prijavitelji su obvezni ispuniti obrazac prijave i prezentaciju koncepta u digitalnom obliku poslati na tomislav.sokol-office@europarl.europa.euPrezentacija treba biti u PDF formatu, sadržavati maksimalno 10 stranica, naslov i kategoriju prijave, opise, skicu ili 3d prikaz i ostalo za što Autor misli da je potrebno kako bi njegov koncept bio obrazložen. Svi sudionici imaju pravo izrade svojih koncepata u suradnji s mentorom na svom visokom učilištu. Moguće je prijaviti radove ili dijelove radova koji su nastali ranije, ne nužno za ovaj natječaj, ali zadovoljavaju temu te jednu ili  više kategorija prijave.

Kategorije prijave su:

 • Inovativna rješenja za ekološke probleme
 • Učinkovita upotreba resursa, primjena kružnog gospodarstva
 • Razvoj turizma i kulturnih aktivnosti
 • Korištenje modernih tehnologija i/ili digitalizacije

Natječaj traje od 15. siječnja 2022. do 15. veljače 2022. godine (23:59 CET).

Pravila i uvjeti sudjelovanja na Natječaju „PAMETNA SELA – EU KONCEPT RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA “ (u daljnjem tekstu: Natječaj)

1. Podaci o organizatoru Natječaja

Ured zastupnika u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislava Sokola – Klub zastupnika Europske pučke strane (EPP), Rue Wiertz 60, Bruxelles, B-1047, Belgija. 

2. Sudionici

Sudionici Natječaja mogu biti sve fizičke osobe od 18 do 25 godina koji su državljani Republike Hrvatske i koji su studenti integriranog sveučilišnog studija / preddiplomskog / diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija. Na Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe u dva različita svojstva:

 1. Prijavitelj
 2. Grupa prijavitelja (maksimalno do 3 osobe)

Na Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su stažirale u Uredu zastupnika Tomislava Sokola, te osobe i članovi obitelji zaposlenih u Uredu.

3. Svrha i trajanje Natječaja

Natječaj se provodi u svrhu promocije koncepta Pametnih sela i Dugoročne vizije za ruralna područja EU-a – do 2040. te s ciljem približavanja europskih tema mladima.

Natječaj traje od 15. siječnja 2022. do 15. veljače 2022. godine (23:59 CET). Radovi pristigli nakon 15. veljače 2022. neće biti uzeti u razmatranje kao niti pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave.

4. Nagrade i odabir dobitnika

Ured će dodijeliti 10 jednakovrijednih nagrada koje uključuju dvodnevni posjet Bruxellesu i Europskom parlamentu gdje će nagrađeni studenti, na posebnoj konferenciji prezentirati svoja rješenja. Troškove putovanja, smještaja i organizacije konferencije snosi Ured.

Mentorima prijavitelja/grupe prijavitelja koji su nagrađeni, također će biti omogućen posjet Bruxellesu i Europskom parlamentu uz pokrivene troškove putovanja i smještaja.

Dobitnici Natječaja bit će odabrani od strane tročlanog povjerenstva imenovanog od strane Organizatora. Rezultati će biti objavljeni na stranicama www.tomislavsokol.eu do 15. ožujka 2022. godine.

Povjerenstvo će ocjenjivati radove u sljedećim kategorijama:

 • Inovativna rješenja za ekološke probleme
 • Učinkovita upotreba resursa, primjena kružnog gospodarstva
 • Razvoj turizma i kulturnih aktivnosti
 • Korištenje modernih tehnologija i/ili digitalizacija

Povjerenstvo će ocjenjivati radove prema sljedećim kriterijima:

 • Inovativnost
 • Povezanost s jednom ili više kategorija
 • Doprinos rješavanju specifičnog problema
 • Promicanje održivog razvoja

Povjerenstvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko:

 • prijavitelj/grupa prijavitelja prekrši ova Pravila;
 • prijavitelj/grupa prijavitelja ne odgovori na upit Ureda zastupnika Tomislava Sokola u roku od 72 sata ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se prijavitelj/grupa prijavitelja ne pridržava teme Natječaja
 • sadržaj koji se prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, potiče na diskriminaciju ili mržnju na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj osnovi ili  predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

5. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u vezi s ovim Natječajem obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu aktivnosti vezanih uz ovaj poziv te informiranja o relevantnim aktivnostima zastupnika.

6. Ostalo

Sudjelovanjem na ovom Natječaju, svi sudionici su suglasni da se njihovi radovi mogu od strane Ureda zastupnika u Europskom parlamentu Tomislava Sokola (u daljnjem tekstu: Ured) objaviti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima uz navođenje imena Autora i visokog učilišta s kojeg Autor dolazi. Dobitnici pristaju na fotografiranje i objavljivanje njihovih fotografija i osobnih podataka u marketinške svrhe vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijima.

7. Mogućnost prekida Natječaja

Ured zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Ured nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema prijavitelju ili grupi prijavitelja. Ured ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Ured zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.tomislavsokol.eu.

Više informacija o samom konceptu “Pametnog sela” na poveznici: https://www.tomislavsokol.eu/aktivnosti/vijesti/natjecaj-pametna-sela-2040-koncept-razvoja-hrvatskih-ruralnih-podrucja/

Tags: No tags

Comments are closed.