mgipu

Nova usluga eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju investicijskih projekata

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu Informacijskog
sustava prostornog uređenja (ISPU) izradilo je novu e-uslugu pod nazivom eGrađevinski
dnevnik. Riječ je o usluzi namijenjenoj praćenju procesa građenja od prijave početka građenja
do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja Uporabne dozvole.
Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuju vođenje Građevinskog dnevnika
elektroničkim putem. Osnovni cilj vođenja Građevinskog dnevnika elektroničkim putem je
podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na
jednom mjestu.
„eGrađevinski dnevnik je web cloud rješenje kojem istovremeno jedan ili više korisnika mogu
pristupati s različitih lokacija i u stvarnom vremenu raditi na evidencijama i dokumentima. Na
taj način sustav je dostupan neograničenom broju korisnika neovisno o lokaciji ili uređaju koji
koriste, a omogućeno je i spremanje dokumentacije u digitalnom obliku na jednom mjestu.
Time smo željeli riješiti ključan problem gubitka dokumentacije ili nemogućnosti pristupanja
tehničkom pregledu zbog toga što se investitoru ne želi dati dokumentacija na uvid, što je
nažalost bila praksa u pojedinim slučajevima i dovodila je do nemogućnosti realizacije
investicijskih projekata“, istaknuo je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
imovine Darko Horvat.
Ovaj modul je namijenjen ovlaštenim osobama i osobama koje vode građenje, ali i fizičkim
osobama poput investitora, zastupnika investitora i drugih osoba. Modul je povezan s već
razvijenim modulima iz Informacijskog sustava prostornog uređenja kao što je eDozvola da
način da se podaci upisani u Prijavu početka građenja koja nastaje u eDozvoli povlače u
eGrađevinski dnevnik. Dnevnik pokreće nadzorni inženjer na temelju tih podataka, unosi
podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski
nadzor, geodet itd.) i otvara dnevnik, dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj
radova.
U razvoju procesa izrade modula eGrađevinski dnevnik aktivno su sudjelovale komore
arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i geodeta
koje su omogućile dostupnost podataka iz njihovih baza upisnika, imenika i evidencija.
U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, koji osigurava
hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU),
eGrađevinski dnevnik postavljen je na infrastrukturu CDU-a. Kroz ovaj modul omogućen je
pristup OIB-u i Obrtnom registru što pojednostavljuje sam postupak provjere evidencije
pravnih i fizičkih osoba koji su sudionici u gradnji, a sustav je povezan i s FINA-om i Poreznom
upravom.
Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu
prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine
dostupnima svim zainteresiranim stranama i da se uključi široka javnost u praćenje stanja u
prostoru i ubrzavanje postupka izdavanja dozvola za gradnju. Svrha ovakvih sustava je
povećati učinkovitost javne uprave skraćenjem procesa pružanja e-usluga, povećati
produktivnost javnog sektora te smijeniti operativne troškove.
„Cilj nam je da Informacijski sustav prostornog uređenja postane ključan alat ciljnim
skupinama za brz i jednostavan uvid u prostorno uređenje u Republici Hrvatskoj, jer upravo
taj sustav sadrži sve podatke o prostoru i objektima koji nas okružuju. Putem geoportala svim
građanima pruža se transparentan i u potpunosti besplatan uvid u prostorno uređenje
Republike Hrvatske. Građani već danas mogu putem Informacijskog sustava prostornog
uređenja predati zahtjeve za ishođenjem dozvola za lokacijsku, građevinsku i uporabnu
dozvolu online, uz samo nekoliko klikova mišem s bilo kojeg uređaja te jednostavno pratiti sve
promjene u prostornim planovima. U budućnosti ćemo s novim uslugama unaprjeđivati sustav
jer nam je cilj da ISPU postane prva adresa za sva pitanja o prostornom planiranju svih građana
Republike Hrvatske“, izjavio je Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj
informacijskog sustava i digitalizaciju.
Cjelokupni razvoj modula eGrađevinski dnevnik financiran iz europskih strukturnih i
investicijskih fondova kroz projekt „Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi
moduli“. Vrijednost projekta iznosi 4.850.000,00 kuna, a 85 posto sredstava osigurano je iz
Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tags: No tags

Comments are closed.