dhgdsrhgr

Objavljene Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja glavni je koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Ciljani datum uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj je 1. siječnja 2023.

Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura kao nacionalne valute.

Dokument sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju gospodarstvenike, o vremenskom okviru uvođenja eura te upućuje na izazove koji se mogu pojaviti u provedbi planiranih mjera.

Smjernice su pripremljene kroz opsežne konzultacije s udruženjima poslovnih subjekata i pojedinačnim trgovačkim društvima, kojima zahvaljujemo na izvrsnoj suradnji.

Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Smjernice su dostupne na poveznici: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//Istaknute%20teme//Smjernice%20za%20prilagodbu%20gospodarstva%20u%20procesu%20zamjene%20hrvatske%20kune%20eurom_sije%C4%8Danj%202022.pdf

Tags: No tags

Comments are closed.