preuzmi

Revitalizacija Društvenog centra Pakrac

Naziv projekta: Revitalizacija Društvenog centra Pakrac

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Kodni broj: UP.04.2.1.07.0056

Posredničko tijelo razine 1; Ured za udruge, posredničko tijelo razine 2; Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda- NK Hajduk Pakrac

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.378.515,42 kuna, Intenzitet potpore 100%

Fond – Europski socijalni fond

Trajanje projekta- 24 mjeseca

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

Udruga mladih Mali most,

Grad Pakrac

Projekt pripremila LRA PCP Pakrac d.o.o.

Cilj je

Ciljevi projekta
1. Pridonijeti stvaranju društva koje odgovara na potrebe lokalne zajednice i afirmira njihove potencijale kroz osiguranje uvjeta za kvalitetniji i sadržajniji život te socijalnu uključenost članova lokalne zajednice u Pakracu.

2.Osnažiti i educirati volontere koji sudjeluju u radu udruga te provedbi njihovih aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života lokalne zajednice

Projektnim aktivnostima će se kroz suradnju više institucija i organizacija omogućiti niz radionica i edukacija usmjerenih direktno za zadovoljenje potreba i uključivanje lokalnih OCD-a s područja Pakraca i Lipika.

Tags: No tags

Comments are closed.