logo

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu

Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Sukladno članku 21. stavku 4. mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona i u skladu su s Uredbama Komisije (EU) br. 1408/2013, 2019/316 i 1407/2013.

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore za 2019. godinu donesen je Odlukom Vlade RH u ožujku 2019. godine, za 2020. godinu Odlukom Vlade Republike Hrvatske u veljači 2020. godine, a za 2021. godinu Odlukom Vlade RH u ožujku 2021. godine. Kako bi se osigurao kontinuitet državne potpore za iznimno osjetljive sektore u 2022. godini, potrebno je donijeti Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje, domaće i udomaćene sorte poljoprivrednog bilja).

Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu utvrđuju se mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2022. godini.

Savjetovanje je otvoreno do 28. siječnja 2022. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19652

Tags: No tags

Comments are closed.