usklicnik_5b604f221d784-1

U najavi – Javni poziv za energetsku obnovu zgrada

Do kraja prvog tromjesečja 2022. godine (do 31.3.2022.) planirana je objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada sufinanciranu sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Preduvjet tome je, osim Programa za energetsku obnovu višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske 23. prosinca 2021. godine, i uspostava sustava za provedbu NPOO-a, što je u tijeku.

Tko se može prijaviti?

U okviru NPOO-a je za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu osigurana alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna. Ovim pozivom neće biti obuhvaćene višestambene zgrade oštećene u potresu koje će se obnavljati kroz poseban poziv.

Iz Ministarstva napominju kako je, sukladno donesenom Programu, višestambena zgrada

 • svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 66 posto korisne površine namijenjeno za stanovanje
 • ima tri ili više stambenih jedinica
 • kojom upravlja upravitelj zgrade,
  • koji je pravna ili fizička osoba, sukladno članku 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članku 4. (točka 72.) Zakona o energetskoj učinkovitosti.

U okviru Programa definirane su maksimalne stope sufinanciranja ovisno o kategoriji obnove i uključenim aktivnostima:

 • integralna energetska obnova do 60 posto
 • dubinska obnova do 80 posto
 • dubinska obnova s postignutim nZEB standardom za rekonstrukciju do 85 posto
 • sveobuhvatna obnova koja uključuje povećanje potresne otpornosti zgrade od 80 posto do 85 posto – za radove i usluge nadzora
 • sve kategorije obnove do 85 posto – za projektnu dokumentaciju i upravljanje projektom

Također, definirani su i indikativni maksimalni iznosi prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ovisno o kategoriji obnove (koji mogu uključivati osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, povećanje sigurnosti u slučaju požara itd.).

Osim toga, sukladno Programu, minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na poziv je:

 • glavni projekt energetske obnove sa sažetkom analize postojećeg stanja, kada je propisana izrada analize
 • ostali potrebni projekti i elaborati 
  • izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa
 • izvješće o provedenom energetskom pregledu
 • energetski certifikat prije obnove

U ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje može podnijeti: 

 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili
 • upravitelj zgrade

Osnovni uvjet za sudjelovanje višestambene zgrade u ovom Programu, a time i u okviru budućeg poziva, je:

 • ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove, bez obzira o kojoj kategoriji obnove se radi

Ostali uvjeti, izuzev već navedenih, bit će definirani u okviru dokumentacije budućeg poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a vezani su uz:

 • prihvatljivost prijavitelja
 • projekta
 • aktivnosti i troškova
 • kao i cjeloviti popis dokumentacije potrebne za prijavu
Tags: No tags

Comments are closed.