Logo_mbrh (1)

Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci i popratna dokumentacija, dostupni su na mrežnoj  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi , u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama.

Rok za prijavu na Poziv je do 1. prosinca 2022. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja na e-adresi: ministarstvo@branitelji.hr 

logo

Novi natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 23. veljače 2022. godine peti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora, a ukupan iznos raspoloživih sredstava je 10.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu od 01. ožujka 2022. od 12:00 sati do 31. ožujka 2022. godine do 12:00 sati, a rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu je do 15. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte ovdje.

hamag_bicro_430x268

Prijavite se na Spring business camp 2022

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, od 3. do 6. travnja 2022. organizira Spring business camp.

Program Spring business campa je namijenjen svima koji imaju poslovnu ideju ili prototip koji žele unaprijediti kroz četverodnevni intenzivni program mentoriranja.

„Ovaj program održavamo već devetu godinu zaredom. Vjerujemo da su kvalitetni mentori, networking, odlične nagrade, te prilika za predstavljanje ideje investitorima dovoljni razlozi za sudjelovanje. Timovi koji su sudjelovali u prethodnim izdanjima prikupili su preko 3.000.000 USD investicija.“  – kaže direktor STEP RI Boris Golob.

Tijekom Spring business camp-a odabrani kandidati će imati priliku raditi s mentorima, uspješnim poduzetnicima i investitorima, koji će im pomoći da svoj projekt razviju u održivi poslovni pothvat.

Osim izvanrednog mentoriranja najbolji timovi imat će priliku osvojiti:

 1. mjesto – MacBook Pro
 2. mjesto – Apple iPad 9
 3. mjesto – Apple watch

Sudjelovanje na kampu je besplatno i uključuje smještaj i prehranu.

Prijave su otvorene od 21. veljače do 13. ožujka 2022., a zaprimaju se putem web stranice https://www.step.uniri.hr/spring-business-camp/

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, kontaktirajte Janu Blažević Marčelja na e-mail jbmarcelja@uniri.hr, ili telefon 051 265 962, 099 241 4849.

Step RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je poduzetnička potporna institucija koju je 2008. godine osnovalo Sveučilište u Rijeci. Savjetodavnim uslugama, programima i edukacijama nastoje hrvatskom gospodarstvu učiniti dostupna najnovija svjetska znanja inoviranja i upravljanja kojima vodeće tvrtke brže, uspješnije i jeftinije stvaraju inovacije, postaju konkurentnije i osvajaju nova tržišta. Samostalno i s partnerima u Hrvatskoj i Europi stvaraju i provode projekte financirane od strane Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, iz hrvatskih nacionalnih i lokalnih programa te iz sredstava velikih hrvatskih tvrtki koje podupiru inovacije i poduzetništvo.

natjecaj_donacije_2022

HEP – Natječaj za donacije 2022.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 21. veljače 2022. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2022. godini.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
 • Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta;
 • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
 • Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata
 • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
 • Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2022. godinu
 • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja
 • Trajanje Natječaja – od 21. 02. do 22. 03. 2022. godine
 • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati
 • Natječajno razdoblje: od dana objave Natječaja (21. 02. 22.) do dana podnošenja izvještaja (31. 12. 22.)
 • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 22. 04. 2022. godine.

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
 • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2022@hep.hr
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2022@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

OBRASCI:
Prijavnicu i ostale dokumente možete preuzeti ovdje:

UPUTA ZA PRIJAVITELJE
(uputa, prijavnica, obrasci za izvješća  i ostali dokumenti – PDF)
1

Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ u 2022. godini

Kroz projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije educira studentsku populaciju o mogućnostima korištenja fondova Europske unije te informira polaznike o uspješnim EU projektima.

Kroz različite aktivnosti te predavanja i radionice polaznici Akademije će upoznati sustav EU fondova te će ujedno imati priliku sudjelovati u raznim informativnim događanjima o EU fondovima, raditi na pripremi promotivnih materijala, kreirati sadržaj za društvene mreže te se upoznati s projektima na lokalnoj i regionalnoj razini kao i s radom regionalnih razvojnih agencija.

Po završetku provedbe svih aktivnosti, polaznici dobivaju potvrdu o sudjelovanju u Akademiji regionalnoga razvoja i fondova EU.

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a zainteresirane studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti putem elektroničkog prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/UbmA5LWZVmipjR956 

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u tekstu javnog poziva, a prijave se primaju do 13. ožujka 2022. godine do 23:59 sati.

Za više informacija možete se obratiti na adresu elektroničke pošte edukacije@mrrfeu.hr

Javni poziv

Program Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU za 2022. godinu

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-akademija-regionalnoga-razvoja-i-fondova-eu-u-2022-godini/

grb

Objavljen Javni poziv za financiranje programa tehničke kulture od interesa za opće dobro na području PSŽ u 2022. godini

Ovaj Poziv odnosi se na ulaganja u programe ili projekte (u daljnjem tekstu: projekt) od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva – udruge.

Prijavljene aktivnosti moraju biti u skladu su s provedbenim programom Požeško-slavonske županije 2021.-2025. (“Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 12/21) –https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/264-provedbeni-program-pozesko-slavonske-zupanije-2021-2025.html)

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti projekti koji su  ponajprije usmjereni  na  razvitak i promidžbu tehničke kulture, poticanje  stvaralačkog rada, na popularizaciju  tehničkog odgoja i obrazovanja, te na tehničko opismenjivanje, posebno mladih.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi 30.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana od dana objave Poziva.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na poveznici https://www.pszupanija.hr/javni-poziv-za-udruge-za-2018-godinu/category/271-javni-poziv-tehnicka-kultura.html

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ana.pirovic@pszupanija.hr

grb

Objavljen Javni poziv za financiranje kulturnih programa i projekata od interesa za opće dobro na području PSŽ u 2022. godini

Ovaj Poziv odnosi se na ulaganja u programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva – udruge,  kulturne ustanove, građani samostalni umjetnici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju kulturne djelatnosti te jedinice lokalne samouprave.

Prijavljene aktivnosti moraju biti u skladu su s provedbenim programom Požeško-slavonske županije 2021.-2025. (“Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 12/21) –https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/264-provedbeni-program-pozesko-slavonske-zupanije-2021-2025.html)

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti projekti za sljedeća  područja:

 • književne, likovne, glazbene, plesne, kazališne i filmske umjetnosti, smotre folklora i drugi programi tradicijske kulture, kao i raznovrsni kulturni programi koji provode udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi 500.000, 00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00  kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana od dana objave Poziva.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva.

Županija će dodjeljivati sredstva za financiranje projekata uz uvjet da :

– su podnositelji upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i koji vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

– su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,

– da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

– projekt provode na području Požeško-slavonske županije. Iznimno pojedine aktivnosti moguće je provoditi u Republici Hrvatskoj i izvan područja Republike Hrvatske (kao npr. državna ili međunarodna natjecanja, smotre, tiskanje brošura, knjiga  i sl.),

– su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije,

– nemaju duga prema državnom proračunu i županijskom proračunu ,

– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,

– se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

– općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,

– imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).

Detaljnije na https://www.pszupanija.hr/javni-poziv-za-udruge-za-2018-godinu/category/270-javni-poziv-kulturne-udruge.html

grb

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore udrugama u području poljoprivrede, ribarstva i lovstva

Požeško-slavonska županija objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore udrugama u području poljoprivrede, ribarstva i lovstva.

Predmet Poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2022. godini za:

 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Požeško-slavonske županije;
 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti osnivanja Udruge;
 • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga;
 • obilježavanje značajnih datuma i važećih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi i drugih manifestacija i slično;
 • edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova;
 • promicanje razvitka i unaprjeđivanja ruralnih prostora;
 • promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca;
 • uzgoj, unos i zaštita riba i ribnjaka;
 • uzgoj, unos i zaštita divljači i lovišta;
 • povećanje kvalitete lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata u lovištima.

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva koje:

 • su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosni drugi odgovarajući registar;
 • imaju sjedište na području Požeško-slavonske županije i/ili provode aktivnosti za koje traže potporu na području Požeško-slavonske županije i/ili su korisnici programa i/ili projekata građani Požeško-slavonske županije;
 • svojom aktivnošću pridonose razvoju ruralnog područja;
 • su uredno ispunile obveze iz svojih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 • su se svojim statusom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekata;
 • prijava na javni poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjen obrazac.

Sredstva za dodjelu potpora osigurana su u proračunu Požeško-slavonske županije za 2022. godinu A100801 Aktivnosti u funkciji razvoja poljoprivrede – 100.000,00 kuna i A100901 Razvoj lovstva – 280.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstva koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu s pripadajućom dokumentacijom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34 000 Požega ili se može osobno donijeti u pisarnicu Požeško-slavonske županije na istu adresu ili na e-mail adresu pisarnica@pszupanija.hr.

Prijave se zaprimaju od 22. veljače 2022. godine do 23. ožujka 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

grb

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2022. godini

Požeško-slavonska županija objavljuje Poziv u svrhu dodjele financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva (udruge) na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini.

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

 • Područje 1 – socijalna i zdravstvena skrb te humanitarna djelatnost, zaštita, podizanje razine kvalitete življenja i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, prevencija socijalne isključenosti djece, mladih, obitelji i starijih osoba, te jačanje kapaciteta udruga za rad sa navedenim skupinama,
 • Područje 2 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat, te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge, te jačanje kapaciteta udruga za rad s braniteljima iz Domovinskog rata.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi:

 • za prioritetno područje 1. – 200.000,00 kuna,
 • za prioritetno područje 2. – 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00  kuna.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva.

Županija će dodjeljivati sredstva za financiranje projekata uz uvjet da:

 • su podnositelji upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i koji vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,
 • da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • projekt provode na području Požeško-slavonske županije. Iznimno pojedine aktivnosti moguće je provoditi u Republici Hrvatskoj i izvan područja Republike Hrvatske (kao npr. državna ili međunarodna natjecanja, tiskanje brošura, knjiga  i sl.),
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije,
 • nemaju duga prema državnom proračunu i županijskom proračunu,
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
 • se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
 • su korisnici programa građani Požeško-slavonske županije.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana od dana objave Poziva (19. ožujka 2022.).

Prijave se dostavljaju: putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pszupanija.hr i poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega, „Prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini – navesti prioritetno područje za koje se prijava podnosi“.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

dsfawetrfaw

Dvodnevna online radionica: Upravljanje volonterima

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr prijave na online radionicu “Upravljanje volonterima” koju će 7. i 8. ožujka 2022. održati Udruga „MI“- Split.

Više informacija i prijava na poveznici:

DVODNEVNA ONLINE RADIONICA UDRUGE “MI” SPLIT, 7.-8.3.2022. – Upravljanje volonterima

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.