MHB_logo_bez_pozadine

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Uvjeti za udruge:

– registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,

– provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,

– svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije,

– pravovremeno dostavile izvješća o namjenskom utrošku sredstava prethodno dodijeljena po bilo kojem drugom javnom pozivu ili natječaju.

Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja.

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

– imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,

– u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja.

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje

izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz

Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana.

Javni poziv je otvoren do 12. travnja 2022. godine.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//Dokumenti%202022//1.%20Javni%20poziv%20-%20Spomenici_2022.pdf

Tags: No tags

Comments are closed.