grb

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpore udrugama u području poljoprivrede, ribarstva i lovstva

Požeško-slavonska županija objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore udrugama u području poljoprivrede, ribarstva i lovstva.

Predmet Poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2022. godini za:

 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Požeško-slavonske županije;
 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti osnivanja Udruge;
 • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga;
 • obilježavanje značajnih datuma i važećih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi i drugih manifestacija i slično;
 • edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova;
 • promicanje razvitka i unaprjeđivanja ruralnih prostora;
 • promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca;
 • uzgoj, unos i zaštita riba i ribnjaka;
 • uzgoj, unos i zaštita divljači i lovišta;
 • povećanje kvalitete lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata u lovištima.

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva koje:

 • su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosni drugi odgovarajući registar;
 • imaju sjedište na području Požeško-slavonske županije i/ili provode aktivnosti za koje traže potporu na području Požeško-slavonske županije i/ili su korisnici programa i/ili projekata građani Požeško-slavonske županije;
 • svojom aktivnošću pridonose razvoju ruralnog područja;
 • su uredno ispunile obveze iz svojih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
 • su se svojim statusom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekata;
 • prijava na javni poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjen obrazac.

Sredstva za dodjelu potpora osigurana su u proračunu Požeško-slavonske županije za 2022. godinu A100801 Aktivnosti u funkciji razvoja poljoprivrede – 100.000,00 kuna i A100901 Razvoj lovstva – 280.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstva koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu s pripadajućom dokumentacijom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34 000 Požega ili se može osobno donijeti u pisarnicu Požeško-slavonske županije na istu adresu ili na e-mail adresu pisarnica@pszupanija.hr.

Prijave se zaprimaju od 22. veljače 2022. godine do 23. ožujka 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Tags: No tags

Comments are closed.