grb

Objavljen Javni poziv za financiranje programa tehničke kulture od interesa za opće dobro na području PSŽ u 2022. godini

Ovaj Poziv odnosi se na ulaganja u programe ili projekte (u daljnjem tekstu: projekt) od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva – udruge.

Prijavljene aktivnosti moraju biti u skladu su s provedbenim programom Požeško-slavonske županije 2021.-2025. (“Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 12/21) –https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/264-provedbeni-program-pozesko-slavonske-zupanije-2021-2025.html)

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti projekti koji su  ponajprije usmjereni  na  razvitak i promidžbu tehničke kulture, poticanje  stvaralačkog rada, na popularizaciju  tehničkog odgoja i obrazovanja, te na tehničko opismenjivanje, posebno mladih.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi 30.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana od dana objave Poziva.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na poveznici https://www.pszupanija.hr/javni-poziv-za-udruge-za-2018-godinu/category/271-javni-poziv-tehnicka-kultura.html

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ana.pirovic@pszupanija.hr

Tags: No tags

Comments are closed.