usklicnik_5b604f221d784-1

Otvoreno e- savjetovanje za Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu.

Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu  propisuje se podnošenje jedinstvenog zahtjeva u kampanji 2022. godine, način provedbe te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore iz programa izravnih plaćanja, za IAKS mjere ruralnog razvoja te za mjere programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore.

E-savjetovanje je otvoreno do 23. veljače 2022. godine, a uključiti se možete na https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19905.

Tags: No tags

Comments are closed.