obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Demografske mjere jedinica lokalne i regionalne samouprave u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine je, u sklopu svoje nadležnosti i s ciljem informiranja građana, prikupio i objedinio podatke o demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Mjere i aktivnosti koje općine, gradovi i županije provode u 2022., odnose se na: 

 • Naknade za novorođenčad u 2020., 2021., 2022. godini
 • Druge potpore vezane uz trudnoću, novorođenčad i majčinstvo
 • Cijena koju plaćaju roditelji u dječjem vrtiću u 2021./2022. godini
 • Ostali informacije vezane za predškolsku djelatnost
 • Sufinanciranje troškova u području zdravstva
 • Sufinanciranje školskih udžbenika/radnih bilježnica i radnih materijala
 • Sufinanciranje školske prehrane
 • Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama
 • Sufinanciranje prijevoza učenika
 • Sufinanciranje smještaja u učeničke/studentske domove
 • Dodjeljivanje stipendija
 • Druge potpore vezane uz školovanje/studiranja
 • Mjere za stambeno zbrinjavanje
 • Ostalo

Pregled prikupljenih odgovora od strane JLP(R)S-a dostupan je na poveznici:

Demografske mjere JLP(R)S 2022.

dok će detaljnija analiza prikupljenih podataka o demografskim mjerama biti uskoro objavljena na stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

U slučaju nadopuna i dodatnih pitanja iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade poručuju da ih se kontaktira na e-adresu: demografskemjere@demografijaimladi.hr

Tags: No tags

Comments are closed.