zbrkana-001

Javni poziv poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po  programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Gradonačelnica Grada Pakraca je dana 28. veljače 2022. godine, a temeljem  članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19); donijela Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu (u nastavku teksta: Program).

Temeljem navedenog Programa, gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje Javni poziv poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja.

Poveznica na tekst Programa i Javnog poziva te obrasce Javnog poziva https://pakrac.hr/javni-poziv-poduzetnicima-s-podrucja-grada-pakraca-na-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-poticaja-po-programu-poticanja-zaposljavanja-i-razvoja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-pakraca-za-2022-godin/

U slučaju pitanja i nejasnoća kontakt je moguće ostvariti putem adrese e-pošte

mjere.gospodarstvo@pakrac.hr 

ili na telefon 411-080 (centrala); osobe za kontakt: Zrna Garača.

Tags: No tags

Comments are closed.