dsgawe

Nagrada „Europski građanin” 2022.: prijavite ili nominirajte projekt

Jedinstvo i solidarnost u samom su središtu EU-a. Nagradom „Europski građanin” nagrađuju se projekti koji utjelovljuju te vrijednosti.

Nagradom „Europski građanin” odaje se priznanje inicijativama koje doprinose suradnji EU-a i promicanju zajedničkih vrijednosti. Znate li za projekt koji zaslužuje to priznanje ili ste uključeni u njega? Nominirajte ga!

Europski parlament svake godine dodjeljuje nagradu projektima koje vode pojedinci ili organizacije kojima se potiče:

  • uzajamno razumijevanje i bolja integracija među građanima u EU-u
  • prekogranična suradnja kojom se gradi snažniji europski duh
  • vrijednosti i temeljna prava EU-a.


Način prijave

Pojedinci, skupine, udruge ili organizacije za nagradu „Europski građanin” mogu prijaviti vlastiti ili nominirati tuđi projekt. Prijedlog za nominaciju mogu podnijeti i zastupnici u Europskom parlamentu.

Za prijavu ili nominaciju projekta upotrijebite ovaj obrazac – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022.

Prijave traju do 25. travnja 2022. do 23:59 sati.

Za više informacija pišite na CitizensPrize@ep.europa.eu.

Dodatne informacije dostupne su ovdje – https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20220218STO23624/nagrada-europski-gradanin-za-2022-prijavite-ili-nominirajte-projekt.

Izvor: EDIC Pula-Pola i Europski parlament, 15.04.2022.

Tags: No tags

Comments are closed.