trz4ez

NAJAVA JAVNOG NATJEČAJA: Sufinanciranje projekata udruga u 2022.  

On-line radionica (Microsoft Teams meeting): srijeda, 13. travnja 2022. u 11.00 sati Prijave na adresu: udruge@mints.hr

Planirana objava Javnog natječaja: 20. travnja 2022.
 
S obzirom na ograničeni broj mogućih sudionika, prihvatit ćemo  jednu adresu za svaku udrugu.

Tags: No tags

Comments are closed.