vodič

Elektronska verzija brošure „Vodič za izvoznike“

Uprava za internacionalizaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pripremila je elektronsku verziju brošure „Vodič za izvoznike“ s ciljem pružanja aktualnih informacija na temu izvoza svim postojećim i potencijalnim izvoznicima u Republici Hrvatskoj. Brošura sadrži pregled ključnih informacija o tome kako izvoziti, gdje se financirati, kako i gdje pronaći partnere ili predstaviti svoj proizvod i/ili uslugu, uz pripadajuće poveznice na institucije nadležne za pojedino područje.

Vodič za izvoznike_elektronska-verzija

images

Objavljen Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (dalje: Javni poziv)

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske u 2022. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ovo je drugi u nizu Javni poziv namijenjen gradovima prvotno započet 2021. godine kada je raspisan Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini za pedagošku godinu 2020./2021. i kao takav predstavlja nastavak mjere pomoći gradovima s potpomognutih područja u održavanju i razvoju predškolske djelatnosti.
Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih područja, a posebno manje razvijenih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

 Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 6.100.000,00 kn.
Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 247.500,00 kuna (za najviše 45 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.). Više o prihvatljivosti prijavitelja i ostalim informacijama molimo pogledati u tekstu Javnog poziva i Programu.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom, omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Ukoliko zabilježeno vrijeme na omotnici nije jasno i čitljivo naznačeno ili nedostaje podatak o vremenu slanja, prijavitelj može u fazi postupka dodjele biti zatražen da osigura službeni dokaz s navedenim podatkom.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama.

Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti na poveznici:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/objavljen-javni-poziv-gradovima-indeksa-razvijenosti-od-i-do-iv-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022-godini/6451

E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

Zajedno za zelene ideje

Natječaj (Zajedno) za zelene ideje u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.

Datum raspisivanja natječaja: 11.04.2022.
Rok za prijavu: 08.05.2022. u 23.59 sati


Početak realizacije odabranih projekata je nakon 20.05.2022.


Cilj natječaja je odabrati i podržati projekte koji doprinose održivosti, posebice u području zaštite
okoliša i očuvanja prirode.


Stup zaštite okoliša posebno je usmjeren na uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa, zaštitu biološke raznolikosti i rijetkih ekosustava, smanjenje onečišćenja i borbu protiv klimatskih promjena.
Minimalni ukupni fond za realizaciju i provedbu svih odabranih projekata iznosi 500.000,00 kuna (neto
iznos, bez PDV-a).


PRAVILA NATJEČAJA I PRIJAVNICA -> https://www.jednizadrugezajedno.hr/hr/80/zajedno-za-zelene-ideje/

ghrshersw

Zainteresirani za subvencionirane stambene kredite požurite, prijave traju do 22. travnja 2022.

edmi po redu poziv za subvencionirane kredite za mlade obitelji bliži se kraju. Petak, 22. travnja 2022. godine, posljednji je dan za predaju dokumentacije za subvenciju kredita za kupnju kuće ili stana ili gradnju kuće. Posljednji službeni podaci APN-a govore da je od 21. ožujka do 12. travnja 2022. godine zaprimljeno 3.568 zahtjeva što pokazuje i dalje velik interes građana za ovu mjeru.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a do sada je obrađeno 1.400 zahtjeva. Odobreno je 1.372 zahtjeva,  25 je na dopuni, 2 su odbijena i 1 podnositelj je odustao.

Prema dosad obrađenim zahtjevima, prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi 78.000,00  eura, a prosječan rok otplate korisnika koji traže kredite je 22 godine. Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 32 godine.

EKS (efektivna kamatna stopa) iznosi prosječno 2,08 %, a NKS (nominalna kamatna stopa) 1,98 % godišnje.Iznos prosječnog mjesečnog anuiteta koji korisnici otplaćuju je oko 402 eura odnosno 3.035 kuna, a od toga mjesečna subvencija iznosi oko 135 eura odnosno 1.020 kuna.
Subvencioniranje stambenih kredita je program stambenog zbrinjavanja u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo te APN, pomažu pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Subvencija se produljuje i za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit a produžuje se godinu dana i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja.

Podsjetimo kako se na poziv mogu prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće subvencije dobivaju oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili izgraditi kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.

U ovom krugu subvencioniranih stambenih kredita sudjeluje 14 banaka s efektivnim kamatnim stopama u rasponu od 1,99 do 3,50 posto i za kune i za eure.   

Dodajmo i kako je od početka realizacije ove mjere stambenog zbrinjavanja odobreno ili u realizaciji više od 22 tisuće subvencioniranih stambenih kredita. U obiteljima koje koriste subvencije dosad je rođeno oko 5.300 djece, čime se ujedno ostvarilo pravo tim korisnicima kredita za dodatnim subvencioniranjem od dvije godine po djetetu.

Svrha i cilj programa subvencioniranja stambenih kredita je poticati demografsku obnovu društva i urbanu regeneraciju naselja te omogućiti rješavanje stambenog pitanja mladima po povoljnijim kreditnim uvjetima. Ovim programom ujedno se potiče mlade da kupuju ili grade nekretnine u manjim sredinama jer za njih dobivaju veće subvencije.

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima mogu se pročitati na internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

ghrshersw

Financiranje najma zamjenskog smještaja za stradale u potresu

Građani koji još nisu riješili svoj zamjenski smještaj, a objekti su im stradali u potresu, uz uvjet da udovoljavaju uvjetima Javnog poziva koji je Ministarstvo raspisalo 8. siječnja 2022. godine, mogu se prijaviti za financiranje najma najkasnije do 17. lipnja 2022. godine.

Prijavu mogu podnijeti vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci te srodnici tih osoba u pravoj liniji koji su 22. ožujka i 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama koje su u preliminarnom pregledu označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, a nalaze se na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Mjera stambenog zbrinjavanja odnosi se na građane koji nemaju na raspolaganju drugi useljivi stambeni prostor u radijusu 20 kilometara od stradale nekretnine.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi.

Samcu se financira najam stana površine do 35 metara četvornih, te dodatnih deset metara četvornih po osobi i to po cijeni od 70 kuna za metar četvorni.  

Najamnina se isplaćuje izravno na račun najmodavca.

Parametri za financiranje najma proizlaze iz sustava poticane stanogradnje. Mjera financiranja najma se primjenjuje najkasnije do 17. lipnja 2022. godine, odnosno do obnove oštećene nekretnine, revizije stupnja oštećenja  ili pak eventualnog smještaja u stan u državnom vlasništvu.

Zahtjevi za odobravanje financiranja najamnine podnose se na propisanim obrascima zajedno s pripadajućom dokumentacijom, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje zahtjeva je 17. lipnja 2022. godine. 

Tekst Javnog poziva, Uputa o načinu provedbe Odluke Vlade RH, kao i potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica: 


Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja mogu obratiti, svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati, na telefon: 01/6448-900 ili putem e-pošte: financiranje.najamnine@mpgi.hr

Spomenimo i kako je Javni poziv raspisan temeljem Odluke o financiranju najamnine Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 17/2165/21) i Upute Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o načinu provedbe predmetne Odluke od 5. siječnja 2022. godine.  ​

Ujedno, ovo je peti po redu poziv Ministarstva s tom namjenom. Prvi javni poziv raspisan je u svibnju 2020. godine, dok su 2021. godine raspisna tri poziva i to u ožujku, srpnju i listopadu.

Ministarstvo je za financiranje najamnina donijelo 563 pozitivnih rješenja kojima je zbrinuto 1.407 osoba. 

Za financiranje najamnina do 11. travnja 2022. godine isplaćeno je 43,5 milijuna kuna, od čega 25,2 milijuna kuna za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima te 18,3 milijuna kuna za financiranje troškova smještaja u Hostelu Arena.

ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2

Online radionica udruge CCI: Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na online radionicu “Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici” koju će 26. travnja 2022. održati udruga Centar za civilne inicijative iz Zagreba.

Prijava na radionicu:
ONLINE RADIONICA CENTRA ZA CIVILNE INICIJATIVE, 26.4.2022. – Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora

Sudionici radionice steći će znanja o osnovnim postupcima provedbe projekata iz javnih izvora te upoznati najčešće pogreške i teškoće s kojima se udruge susreću u RH i kako iz izbjeći. Bit će predstavljeni primjeri vođenja projekata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, stjecanje i očuvanje ugleda organizacije s obzirom na praćenje provedbe, evaluaciju i izvještavanje javnosti.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

Naslovna fotka

Pokaži da si #majstorsvojestruke, uključi se u nagradni natječaj i osvoji vrijedne nagrade

Automehaničar, stolar, vodoinstalater – obrtnička su zanimanja koja su danas vrlo tražena, a osim toga omogućuju i dobru te sigurnu zaradu jer je na tržištu velika potražnja za kvalitetnim majstorima. Unatoč tim činjenicama mladi se teško odlučuju na upis u strukovne škole.

Kako bi potaknuli učenike završnih razreda osnovnih škola da svoje obrazovanje nastave kroz strukovna zanimanja Hrvatska obrtnička komora pokreće TikTok nagradni natječaj #majstorsvojestruke.

Kroz videozapis prikažite zanimanja vezanog obrta za koje se obrazujete ili zanimanja koje obavljate te ga objavite na svom TikTok profilu. Na taj način dobit će te priliku pokazati vještine koje ste usavršili te učenicima završnih razreda osnovnih škola približiti svoje zanimanje i pokazati kako se ideja pretvara u proizvod.  

Nagradni natječaj počinje 12. travnja i traje do 11. svibnja 2022. Za video uratke s najvećim brojem lajkova osigurane su vrijedne nagrade.

Pri objavi je potrebno navesti sljedeće hashtagove:

#majstorsvojestruke #hepopskrba  #CroatiaOsiguranje  #pevex  #metrohr #paket24

Pravilnik nagradnog natječaja možete pronaći u dnu ove stranice kao i obrazac suglasnosti za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Partneri projekta:

logo_tik tok

Naziv datotekeVeličina
Pravila nagradnog natječaja #majstorsvojestruke 00.docx26.03 KB
Suglasnost za sudjelovanje u natječaju_0.docx12.88 KB

Naslovna fotografija preuzeta s hok.hr

preuzmi (1)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3), 22.4.2022.

Virtualna radionica za poziv na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3) održat će se u petak, 22. travnja 2022. s početkom u 13 sati. Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem elektroničke pošte zaključno s 21. travnja 2022. do 12 sati, ili do popunjenja kapaciteta. 

Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem poruke na: nov@mingor.hr s naznakom „Prijava na virtualnu radionicu novoosnovani MSP“. Nakon zaprimljenih prijava, na Vašu mail adresu ćete zaprimiti poveznicu za radionicu na platformi MS Teams. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin. Na mrežnoj stranici https://mingor.gov.hr/ biti će objavljena prezentacija s provedene radionice.

preuzmi (1)

Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva pružatelje socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka i usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka da se u skladu s Pozivom prijave za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj. 

Raspoloživi iznos sredstava:

 • 21.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:                                       

 • najveći iznos sredstava na godišnjoj razini koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 48.000,00 HRK

Ukoliko pružatelj socijalnih usluga provodi istovremeno više različitih socijalnih usluga (smještaj, organizirano stanovanje, boravak, priprema i dostava obroka), može ostvariti podršku samo po jednoj osnovi.  Prihvatljivost Prijavitelja: Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

 • Obiteljski domovi
 • Pružatelji socijalnih usluga do 20 korisnika
 • Pružatelji socijalnih usluga od 21 do 50 korisnika
 • Pružatelji socijalnih usluga s više od 51 korisnika
 • Pružatelji socijalnih usluga – Priprema i dostava obroka

Da bi bili prihvatljiv prijavitelj, moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Biti upisani u upisnik ustanova socijalne skrbi ili u evidenciju pravnih osoba odnosno obrtnika i fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge
 • Posjedovati valjanu licenciju (rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora opreme, stručnih i drugih djelatnika i sl.)

  Pravo prijave na poziv nemaju:

 • pružatelji socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska
 • pružatelji socijalnih usluga koji istovremeno koriste Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om

 Prihvatljivi troškovi

 • troškovi energije za koje su izdani valjani računi koji se odnose na prihvatljiv period financiranja (1.4.2022. – 31.3.2023.)

Podnošenje prijava

 • rok za slanje prijave je 22. travnja 2022. godine do 15 sati 

Dokumentacija: https://mrosp.gov.hr/?id=12647&pregled=1&datum=Wed%20Apr%2006%202022%2012:22:13%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)

obzoreuropavizual_70a1ec48b21_000

Najava Nacionalnog informativnog dana – Pravni i financijski aspekti projekata programa Obzor Europa, 28. travnja 2022.

Agencija za mobilnost i programe EU organizira Nacionalni informativni dan za pravna i financijska pitanja – Pravni i financijski aspekti projekata programa Obzor Europa.

Informativni dan održat će se 28. travnja 2022. s početkom u 10:00 sati putem Zoom platforme. 

Radni jezik je hrvatski. 

Na informativnom danu bit će predstavljeni pojedini pravni i financijski aspekti prijave i provedbe projektnih prijedloga programa Obzor Europa, nacionalni sustav podrške i mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU, novi kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga – plan ravnopravnosti spolova te SPEAR projekt kao primjer dobre prakse. 

Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se možete putem poveznice (pod „događanje“ potrebno je odabrati Nacionalni informativni dan za pravna i financijska pitanja: Pravni i financijski aspekti projekata programa Obzor Europa, 28. travnja 2022.). 

Prijave su otvorene do utorka 26. travnja 2022., do kraja dana. 

Važno je napomenuti i da je otvorena Q&A sesija u aplikaciji Slido. Aplikaciji možete pristupiti na idućoj poveznici gdje je potrebno unijeti kod #433779 kako biste mogli postaviti svoje pitanje.  

Poveznica na Zoom platformu sudionicima će biti dostavljena naknadno, nakon zatvaranja registracije. U slučaju problema s prijavom putem navedene poveznice ili dodatnih pitanja vezanih uz sam sadržaj, slobodno se obratite na e-mail adrese: 

sonja.jantar@ampeu.hr i martina.kozul.kolaric@ampeu.hr.  

Preliminarni program možete pronaći na sljedećoj poveznici