preuzmi (1)

Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva pružatelje socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka i usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka da se u skladu s Pozivom prijave za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj. 

Raspoloživi iznos sredstava:

 • 21.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:                                       

 • najveći iznos sredstava na godišnjoj razini koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 48.000,00 HRK

Ukoliko pružatelj socijalnih usluga provodi istovremeno više različitih socijalnih usluga (smještaj, organizirano stanovanje, boravak, priprema i dostava obroka), može ostvariti podršku samo po jednoj osnovi.  Prihvatljivost Prijavitelja: Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

 • Obiteljski domovi
 • Pružatelji socijalnih usluga do 20 korisnika
 • Pružatelji socijalnih usluga od 21 do 50 korisnika
 • Pružatelji socijalnih usluga s više od 51 korisnika
 • Pružatelji socijalnih usluga – Priprema i dostava obroka

Da bi bili prihvatljiv prijavitelj, moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Biti upisani u upisnik ustanova socijalne skrbi ili u evidenciju pravnih osoba odnosno obrtnika i fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge
 • Posjedovati valjanu licenciju (rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora opreme, stručnih i drugih djelatnika i sl.)

  Pravo prijave na poziv nemaju:

 • pružatelji socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska
 • pružatelji socijalnih usluga koji istovremeno koriste Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om

 Prihvatljivi troškovi

 • troškovi energije za koje su izdani valjani računi koji se odnose na prihvatljiv period financiranja (1.4.2022. – 31.3.2023.)

Podnošenje prijava

 • rok za slanje prijave je 22. travnja 2022. godine do 15 sati 

Dokumentacija: https://mrosp.gov.hr/?id=12647&pregled=1&datum=Wed%20Apr%2006%202022%2012:22:13%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)

Tags: No tags

Comments are closed.