Donacijski natječaj-Naslovna_1

U sklopu donacijskog programa “Zelene svjetlo za…” OTP banka raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini

PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA OTP BANKE D.D.

Članak 1.

OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, (dalje u tekstu: OTP banka) u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“ raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini.

Članak 2. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave podnositelja molbi čiji su projekti dobili donacije na natječajima OTP banke u 2020. i 2021. godini neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2022. godini.

U natječaju ne mogu sudjelovati subjekti kod kojih su zaposlenici OTP banke osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi.

Članak 3. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren u razdoblju od 8. do 28. travnja 2022. godine.

Članak 4. GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA

1.   Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

2.   Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

3.   Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

4.   Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Članak 5. DODATNI KRITERIJI:

Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici.

Održivo upravljanje financijama.

Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.

Dosadašnja uspješnost projekata.

Članak 6. PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj se vrši popunjavanjem online prijavnice koja se nalazi na web stranici OTP banke. Prijavnica za natječaj sastavni je dio ovih Pravila.

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000   kuna.

Pojedinačne iznose donacija odredit će Povjerenstvo javnog natječaja za dodjelu donacija ovisno o kvaliteti pristiglih prijava.

Prijave izvan roka neće se razmatrati.

Članak 7. PRIDRŽAVANJE PRAVILA I NADLEŽNOST

Ispunjavanjem prijavnice za natječaj svi podnositelji molbi prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

Od podnositelja molbi koji uđu u uži izbor Povjerenstva javnog natječaja za dodjelu donacija, OTP banka zatražit će dostavu sljedećih dokumenata: dokaz o registraciji udruga, kluba ili ustanove; dokaz o nepostojanju duga prema gradu/općini/županiji/Republici Hrvatskoj (potvrda nadležne Porezne uprave); dokaz da zaposlenici OTP banke nisu osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi subjekta koji se prijavljuje na natječaj.

OTP banka može zatražiti i dodatne dokumente prema potrebi.

Podnositelji molbi dužni su dostaviti tražene dokumente na adresu e-pošte sponzorstva.donacije@otpbanka.hr s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu donacija OTP banke d.d. u 2022. godini u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od datuma slanja obavijesti na njihovu adresu e-pošte navedenu u prijavnici za natječaj.

Onima koji ne dostave tražene dokumente u navedenom roku ili dostavljeni dokumenti ne budu pravovaljani, prijave za dodjelu donacija bit će odbačene.

Svi osobni podaci prikupljeni u prijavnici koriste se isključivo za svrhu provođenja javnog natječaja za dodjelu donacija OTP banke u 2022. godini i čuvat će se 6 mjeseci od završetka natječaja nakon čega će se isti brisati.

Svako postupanje OTP banke s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na web stranicama banke.

U slučaju spora između podnositelja molbe i OTP banke ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 8. ZAVRŠNE ODREDBE

Podnositelje molbi koji su stekli pravo na donaciju OTP banka pozvat će na potpisivanje ugovora o donaciji te rezultate natječaja objaviti na svojoj Internet stranici i društvenim mrežama.

 Prijavnica za natječaj za dodjelu donacije

Tags: No tags

Comments are closed.