gertzgewt

KREDITI IZ NPOO-A – KAMATNE STOPE OD 0,4 POSTO ILI UMANJENE ZA DO 75 POSTO

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) HBOR je započeo s provedbom financijskih instrumenata kojima se omogućava izuzetno povoljno kreditiranje investicija subjekata privatnog i javnog sektora – uz kamatne stope od 0,4 posto ili subvenciju kamatne stope do 75 posto.

IZRAVNI KREDITI UZ KAMATNU STOPU VEĆ OD 0,4 POSTO

Izravne kredite iz sredstava NPOO-a moći će koristiti poduzetnici početnici (do 3 godine poslovanja), mladi poduzetnici (do 40 godina), društva u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene, poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja prema indeksu razvijenosti, brdsko-planinska područja i otoci) i poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI projekata).

Kamatna stopa za kreditiranje projekata koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosit će 0,4 posto godišnje, dok će kamatna stopa za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznositi 0,8 posto godišnje. Krediti će se odobravati bez naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava, na rok otplate do 15 godina, u koji je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju do 3 godine.

DO 75 POSTO NIŽA KAMATNA STOPA PO POSTOJEĆIM PROGRAMIMA HBOR-A

HBOR će omogućiti značajno sniženje kamatnih stopa za poslovne subjekte svih veličina privatnog i javnog sektora u okviru svojih postojećih programa za financiranje investicija: Investicije privatnog sektoraInvesticije javnog sektora te Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 posto; za ulaganja na posebna područja RH, uključujući i ulaganja javnog sektora u oporavak od potresa, te ulaganja u RDI projekte do 65 posto, a za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 posto.

Tako bi primjerice kamatna stopa za korisnika izravnog HBOR-ovog kredita koji ulaže u projekt zelene tranzicije svojeg proizvodnog poduzeća po programu Investicije privatnog sektora iznosila 0,375 posto, umjesto trenutnih 1,5 posto. Ova kamatna stopa može biti i dodatno umanjena ovisno o području ulaganja (zahvaljujući subvencijama pojedinih JLP(R)S-ova) te ako poduzeće zapošljava osobu mlađu od 30 godina.

Kada kredit odobrava poslovna banka ili leasing društvo, kamatna stopa koju odredi za pojedini projekt umanjuje se na isti način, čime se poduzetnicima osigurava značajno sniženje kamatnih stopa. Krediti poslovnih banaka i plasmani leasing društava uz subvenciju iz sredstava NPOO-a bit će dostupni nakon sklapanja odgovarajućeg ugovora između HBOR-a i poslovnih banaka, odnosno leasing društava, a do tada se zainteresirani subjekti mogu obratiti za kreditiranje izravno HBOR-u.

NAČELO NENANOŠENJA BITNE ŠTETE OKOLIŠNIM CILJEVIMA.

Ukupna vrijednost financijskih instrumenata, čijom je provedbom HBOR započeo, iznosi 1,1 milijardu kuna. Cilj financijskih instrumenata koje će HBOR provoditi je potaknuti jačanje investicijske aktivnosti, ali i omogućiti uspješnu tranziciju prema zelenim i digitalnim tehnologijama kao osnovici buduće održivosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Svaki projekt koji koristi sredstva NPOO-a mora zadovoljiti načela nenanošenja bitne štete okolišnim ciljevima (Do No Significant Harm) u smislu isključenja neprihvatljivih aktivnosti, provjere održivosti te biti usklađen s relevantnim zakonodavstvom EU. Više pojedinosti kao i upitnik koji je potrebno ispuniti pri podnošenju zahtjeva za kredit mogu se pronaći uz programe kreditiranja.

preuzmi (1)

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Dana 28. svibnja 2022. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača.

Poveznica: Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22)

Neke od izmjena na koje se Zakon odnosi su:

 • pisani prigovor i reklamacije potrošača
 • isticanje cijena za posebne oblike prodaje
 • nepoštena poslovna praksa – prodaja proizvoda dvojne kvalitete
 • zavaravajuća propuštanja i crna lista
 • prodaja izvan poslovnih prostorija
 • definiranje popisa javnih usluga
 • troškovi vještačenja i dr.

Pozivamo članove da svoje poslovanje usklade s odredbama novog zakona.

Ističemo neke od važnijih novosti prema novom Zakonu:

Novim Zakonom propisana je uz obvezu omogućavanja podnošenja pisanog prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte, i mogućnost podnošenja pisanog prigovora putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju. Izbačen je telefaks kao mogućnost podnošenja prigovora.

Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje prigovora potrošača te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Važna izmjena Zakona odnosi se na isticanje cijena robe – trgovac je u svakoj najavi sniženja i tijekom njega dužan istaknuti sniženu cijenu, ali i najnižu cijenu koju je primjenjivao za taj proizvod u zadnjih 30 dana. Kada se radi o usluzi, ovakvo pravilo vrijedi samo za prodaju unutar poslovnih prostorija, ali ne za oglašavanje i za prodaju izvan poslovnih prostorija ili putem interneta. Uvedene su nove obveze transparentnosti za internetska tržišta, posebno u odnosu na potrošača i koja su prava i obveze tih strana.

 • Javne usluge potrošačima

Novi Zakon obuhvaća i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, kako bi se povećala djelotvornost sustava rješavanja prigovora u tom području.

 • Nepoštena poslovna praksa

Proširuje se lista okolnosti koje uvijek predstavljaju nepoštenu poslovnu praksu, npr. preprodaja ulaznica za događanja ako ih je trgovac nabavio upotrebom automatiziranih sredstava za zaobilaženje broja ulaznica ili drugih pravila.

 • Ugovorni potrošački odnosi

Vezano za područje primjene ugovornih potrošačkih odnosa, uključujući i javne usluge (voda, plin i dr.), novim Zakonom obuhvaćene su sve vrste ugovora bez obzira na status trgovca.

 • Troškovi vještačenja

Pri vještačenjima koja se provode radi utvrđivanja materijalnih nedostataka na robi koji su se pojavili u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, za razliku od do sad propisanog da trgovac snosi trošak vještačenja, novim Zakonom trgovac samo predujmljuje ovaj trošak.

Rok tijekom kojeg trgovac predujmljuje trošak vještačenja produljuje se sa šest mjeseci na godinu dana.

 • Raskid ugovora bez omogućivanja naknadnog roka

Potrošač može ugovor raskinuti ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovorne obveze ni u naknadno danom roku.

 • Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu

Trgovac je obvezan prije sklapanja ovakvih ugovora potrošača obavijestiti o svemu što mu je potrebno da bi dobio informiranu obavijest o kupnji.

Propisane su obveze trgovca pri prodaji ili promociji proizvoda, kao i nezatražene posjete potrošačevom domu. Trgovac je dužan jasno i razumljivo informirati potrošača o svrsi te o svim uvjetima sudjelovanja na ovakvim događanjima.

Potrošači od pružatelja internetskih tržišta moraju dobiti informaciju o tome je li osoba koja na tom tržištu nudi robu, digitalni sadržaj ili uslugu trgovac ili nije trgovac. U slučaju kada ta osoba nije trgovac, pružatelj internetskog tržišta treba obavijestiti potrošača da se prava potrošača uređena propisima usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na tako sklopljeni ugovor.

 • Inspekcijski nadzor

Novost u Zakonu je i mogućnost inspektora da izda privremenu mjeru uklanjanja sadržaja ili ograničenja pristupa internetskoj stranici.

 • Reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga

Propisano je da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor, ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije potrošača. Trgovac je dužan omogućiti podnošenje reklamacije osobno u poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte. Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje reklamacije potrošača.

BOND_logo_boja1_smanjeni

HAMAG-BICRO i BOND pozivaju specijalizirane savjetnike na tematske radionice o prijenosu poslovanja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva odvjetnike, konzultante, medijatore i sve poduzetnike čije poslovanje obuhvaća posredovanje i savjetovanje u procesu prijenosa poslovanja poduzeća na tematske radionice:

Podrška poduzetnicima u procesu prijenosa poslovanja

Radionice se održavaju u okviru projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ – BOND 2, engl. Business Organizations Network Development 2), čiji je cilj doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

Za postizanje navedenog cilja, HAMAG-BICRO, između ostalog, provodi aktivnosti razvoja standardiziranih usluga koje poduzetničke potporne institucije, kao što su poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori i ostali, nude poduzetnicima u svojim županijama. Jedna od usluga koju će navedene institucije, članice Mreže BOND pružati poduzetnicima je i usluga podrške u procesu prijenosa poslovanja poduzeća.

Cilj radionica je ojačati kapacitete poduzetničkih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj za pružanje podrške poduzetnicima koji planiraju izlazak iz poduzeća, kao i onima koji planiraju preuzimanje uhodanih poduzeća kao strategiju ulaska u poduzetništvo (alternativa za pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata) ili rast kroz akviziciju (alternativa za organski rast). Povrh toga, putem radionica će se identificirati lokalni savjetnici koji već pružaju „specijaliziranu“ uslugu kao dio procesa prijenosa poslovanja i ojačati njihova ponuda te će ih se povezati s poduzetničkim potpornim institucijama kako bi se kreirali lokalni ekosustavi podrške za prijenos poslovanja.

U uvodnom dijelu radionice, o područjima i modalitetima savjetodavne podrške za poduzetnike u procesu prijenosa poslovanja, kao i daljnjim aktivnostima vezano uz razvoj usluge u okviru projekta BOND, izlagat će dr. sc. Mirela Alpeza, direktorica Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR) i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koja je temi prijenosa poslovanja posvetila nekoliko godina pomnog i dubinskog istraživanja te je kao koautor sudjelovala u nekoliko publikacija CEPOR-a na ovu temu.

Radionice će se održati prema rasporedu i raspodjeli sudionika po županijama kako slijedi:

3. lipnja 2022Baška Voda – Hotel Horizont, Ul. Stjepana Radića 2, 21320 Baška Voda – PROGRAM
Prijave za sudionike s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko neretvanske županije do 26.05.2022. putem poveznice.

7. lipnja 2022Rijeka – STEP-RI Tehnologijski centar Sveučilišta u Rijeci, Ul. Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka – PROGRAM
Prijave za sudionike s područja Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke i Ličko-senjske županije do 02.06.2022. putem poveznice.

9. lipnja 2022. Varaždin – Hotel Park, Ul. Juraja Habdelića 6, 42000 Varaždin – PROGRAM
Prijave za sudionike s područja Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije do 06.06.2022. putem poveznice.

14. lipnja 2022Osijek – Hotel Osijek, Šamačka 4, 31000 Osijek – PROGRAM
Prijave za sudionike s područja Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije do 09.06.2022. putem poveznice.

Konačni cilj projekta BOND je da, nakon provedbe radionica za savjetnike i radionica jačanja svijesti o važnosti prijenosa poslovanja za poduzetnike u svim regijama Hrvatske, poduzetnici mogu dobiti odgovarajuću informativnu podršku od strane poduzetničkih potpornih institucija i specijaliziranu podršku od strane lokalnih stručnjaka o prijenosu poslovanja, te da u tom procesu lokalne poduzetničke potporne institucije i specijalizirani savjetnici uspješno surađuju u cilju osiguranja kontinuiteta poslovanja i očuvanja radnih mjesta.

Provedba radionica financirana je sredstvima projekta BOND 2 te se sudjelovanje na radionicama NE naplaćuje. Mreža BOND osnovana je kao udruga i okuplja 99 poduzetničkih potpornih institucija iz svih županija Republike Hrvatske. Prva faza projekta BOND trajala je od 2017. do 2019. godine, dok je druga faza započela u 2020. godini i trajat će do 2023. godine.

preuzmi (1)

Objavljen Poziv za iskaz interesa Program ulaganja u zajednicu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa Program ulaganja u zajednicu.

Program odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
a) javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
b) vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive su građevine iz područja ulaganja koja se odnose na:
a) podizanje kvalitete zdravstvenih i obrazovnih usluga (građevine u kojima se obavljaju aktivnosti iz područja zdravstva, predškolske i školske građevine),
b) zadovoljenje vjerskih potreba (sakralne građevine za održavanje vjerskih obreda, samostani, pastoralni centri, građevine za javno djelovanje vjerskih zajednica (predškolske i školske građevine, građevine u kojima se obavljaju aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi),
c) podizanje kvalitete usluga u kulturi (muzeji i galerije, knjižnice i čitaonice

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom
Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 200.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi troškovi su:
– trošak izvođenja radova;
– trošak usluga nadzora gradnje;
– trošak opremanja građevina fiksnom opremom
– trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Rok za podnošenje zahtjeva za financiranje je do 20. lipnja 2022. godine.
Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

ewn-vizual628b9d015d799

Online događaj Ojačavanje poduzetnica

Udruga europskih industrijskih i trgovačkih komora Eurochambres, odnosno njena mreža žena EWN – Eurochambres Women Network organizira online događanje “Ojačavanje poduzetnica” (Empowering Women Entrepreneurs), 30. i 31. svibnja.

Cilj događaja je okupiti žene poduzetnice diljem Europe i omogućiti im da izravno razgovaraju o temama vezanima uz promjene koje trebaju primijeniti na svoje poslovne modele, a kako bi prilagodile poslovanje svijetu koji se brzo razvija, te ekonomskoj, digitalnoj, društvenoj i zelenoj tranziciji.

Prvi dan, na otvaranju događanja, obratit će se Martha Schultz, dopredsjednica Austrijske federalne gospodarske komore i predsjednica EWN mreže, te Martina Dlabajová, članica Europskog parlamenta.

Uvodnu riječ na događanju dat će i hrvatska poduzetnica Pave Župan Rusković.

Teme radionica su ekonomska, digitalna, društvena i zelena tranzicija, a na svakoj od radionica predviđeno je predstavljanje inicijativa i dobrih praksi po pojedinim temama. Radionicu o digitalnoj tranziciji, čiji cilj je pružanje potpore i savjeta tvrtkama u procesima digitalne tranzicije, moderirat će dr. sc. Kristina Šorić, profesorica i poduzetnica.

Pozivamo sve poduzetnice da nam se pridruže na događaju!

Rok za registraciju je petak, 27. svibnja.

Više informacija o događaju, programu i prijavama možete pronaći na WEBU DOGAĐANJA.

preuzmi (1)

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini

Predmet natječaja

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

Prihvatljive aktivnosti su opremanje fiksnom opremomuređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17):

 • Prijavitelji JLS iz I. skupine – do 90%
 • Prijavitelji JLS iz II. I III. skupine – do 80%
 • Prijavitelji JLS iz IV. i V. skupine – do 70%
 • Prijavitelji JLS iz VI. i VII. skupine – do 60%
 • Prijavitelji JLS iz VIII. skupine – do 50%

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje Programa iznosi 11.000.000,00 kuna. U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna.

Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa.

Rok za podnošenje prijava je do 17. lipnja 2022. godine.

Prijave se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom “Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini” – NE OTVARATI, na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

Poveznica:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2022-g/6502

12-05-000-B

Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

Temeljem Plana nabave Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. predviđeno je provođenje različitih preventivnih aktivnosti, a osigurana sredstva iznose 1.580.000 kuna. Rok za prijavu je 12. 6. ove godine

S ciljem odabira što svrhovitijih preventivnih projekata koji trebaju podići sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj na višu razinu, sastavljen je obrazac za prijavu preventivnih projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj u 2022. godini kao dio javnog poziva za prijavu projekata.

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
objavljuje
POZIV
za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa
na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

I.

Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

II.

Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.580.000 kuna za preventivne projekte sukladno 7. točki Nacionalnog plana, po područjima djelovanja od točke 7.1. do točke 7.6.
Budući da su tijekom 2021. godine zabilježena velika povećanja stradavanja mopedista, motociklista i biciklista, projekti koji će se sufinancirati trebaju zahvatiti ove skupine sudionika u prometu:   

1.    VOZAČI MOPEDA I MOTOCIKLA

Teme za obradu:

a)    korištenje zaštitne kacige;
b)    vožnja prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom;
c)    nepropisna i neprilagođena brzina;
d)    alkohol;
e)    distrakcija.

2.    VOZAČI BICIKLA

Teme za obradu:

a)    poštivanje crvenog svjetla;
b)    vožnja nogostupom;
c)    vožnja u zabranjenom smjeru;
a)    uočljivost biciklista (korištenje reflektirajućih prsluka, reflektirajućih materija i svijetle odjeće);
d)    uporaba zaštitne kacige;
e)    distrakcija.

III.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:
–    pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe i nevladine, neprofitne organizacije te znanstvene institucije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske te su upisane u odgovarajuće registre i posjeduju reference;
–    prijava mora biti podnesena putem Interneta te u jednom primjerku ispisana, potpisana i ovjerena sa svim obveznim prilozima i dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;
–    prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;
–    prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja;
–    u prijavi se mogu zatražiti sredstva samo za poslove i djelatnosti koje se ne financiraju po posebnim propisima;
–    udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta – obavezno ispuniti u Obrascu prijave, točka 5.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
–    presliku izvatka o upisu (ne stariji od 3 mjeseca) u Registar udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave, kojim se utvrđuje legitimitet pravne osobe ili udruge;
–    potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske pri Ministarstvu financija (samo za nevladine, neprofitne organizacije) – potvrdu ispisati s web stranice Ministarstva financija.

IV.

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

V.

Prijava se obavezno podnosi putem Interneta popunjavajući odgovarajući obrazac za prijavu, koji je dostupan na adresi: https://spp.mup.hr/PrijavaProjekata.

Osim putem Interneta, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisanu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim obveznim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030., najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

VI.

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a prikupljanje prijava, odnosno popunjavanje obrazaca za prijavu putem Interneta, počinje od 12.05.2022. godine. Rok za dostavu prijava je 12.06.2022. godine.

VII.

Jedan subjekt može prijaviti najviše jedan (1) projekt.

VIII.

Vrednovanje projektnih prijava provest će se temeljem podataka o projektu iz obrasca za prijavu projekta i to vrednovanjem:  

–    CILJEVA I OČEKIVANIH REZULTATA projekta sukladno područjima djelovanja Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021-2030.;
–    METODIČKE I LOGIČKE POVEZANOSTI PLANIRANIH AKTIVNOSTI s postavljenim ciljevima te odabranih metoda rada;
–    OSTVARIVOSTI I EKONOMIČNOSTI – kroz ostvarivost svih aktivnosti projekta unutar predloženog  vremenskog razdoblja te odnos očekivanih učinaka i troškova;
–    KAPACITETA I KOMPETENCIJA – kroz prikladnost, kompetencije i iskustvo predloženog projektnog tima;
–    OBUHVATA KORISNIKA – kroz broj ciljanih skupina, teritorijalne pokrivenost projekta;
–    NAČINA PRAĆENJA REZULTATA – kroz metodologiju i prikladnost načina praćenja rezultata projekta.

Ocjenjivanje navedenih područja provesti će se vrednovanjem evaluacijskih kriterija.

IX.

Povjerenstvo sastavljeno od članova Radne skupine zadužene za praćenje provedbe Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021-2030. će u roku od 30 dana nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za 2022. godinu, izvijestiti podnositelje o prihvaćenim prijavama.

X.

Rang lista bodovanih projekata biti će objavljena na portalu Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske nakon izvješćivanja podnositelja o prihvaćenim prijavama.

Capture

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2022. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu.

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene s Ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
 • natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH: „Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog društva“
 • Erasmus +: Sport (za projekte s detaljno raspisanim proračunom)
 • Obzor Europa
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program Life 2014.-2020. i 2021.-2027.
 • Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)
 • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2022. godini iznosi  7.000.000,00 kuna, a iznos može potencijalno biti i veći.

 • Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2022. godine te se svi detalji vezani uz prijavu nalaze u Uputama za prijavitelje.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji dostupno je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

862

Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.1).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Dokumentacija:
https://ruralnirazvoj.hr/files/3.-NATJECAJ-8.6.1._pdf-1.zip

viber_slika_2022-05-16_10-34-40-284

HAMAG-BICRO i 𝗨𝗱𝗿𝘂𝗴𝗮 𝗠𝗿𝗲𝘇̌𝗮 𝗕𝗢𝗡𝗗 nastavljaju aktivnosti diljem Hrvatske

LRA Poduzetnički centar Pakrac ponosni je član Mreže BOND, a naša djelatnica otputovala je u Zadar, gdje je danas započela trodnevna edukacija. Organizirane grupne radionice za poduzetničke potporne institucije u okviru su razvoja usluge Savjetovanja poduzetnika u rastu i razvoju.

Teme radionica obuhvaćaju sljedeće module iz već razvijenog Priručnika:

 • MODUL 7 Upravljanje rastućom tvrtkom
 • MODUL 8 Organizacija poslovanja tvrtke
 • MODUL 9 Strateško upravljanje prodajom            

Radionice će voditi Dubravka Lacić, osnivačica i direktorica poduzeća Basis d.o.o.

Umrežavanje, razmjena znanja i iskustava poduzetničkih potpornih institucija, suradnja i dogovor oko budućih zajedničkih projekata, najveće su vrijednosti projekta BOND.