preuzmi (1)

Objavljen Poziv za iskaz interesa Program ulaganja u zajednicu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa Program ulaganja u zajednicu.

Program odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
a) javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
b) vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive su građevine iz područja ulaganja koja se odnose na:
a) podizanje kvalitete zdravstvenih i obrazovnih usluga (građevine u kojima se obavljaju aktivnosti iz područja zdravstva, predškolske i školske građevine),
b) zadovoljenje vjerskih potreba (sakralne građevine za održavanje vjerskih obreda, samostani, pastoralni centri, građevine za javno djelovanje vjerskih zajednica (predškolske i školske građevine, građevine u kojima se obavljaju aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi),
c) podizanje kvalitete usluga u kulturi (muzeji i galerije, knjižnice i čitaonice

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom
Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 200.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi troškovi su:
– trošak izvođenja radova;
– trošak usluga nadzora gradnje;
– trošak opremanja građevina fiksnom opremom
– trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Rok za podnošenje zahtjeva za financiranje je do 20. lipnja 2022. godine.
Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Tags: No tags

Comments are closed.