dsvgsgw

Zaklada “Hrvatska za djecu” objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva.

Zaklada temeljem ovog Javnog poziva planira (su)financirati približno 30 programa i projekata pravnih osoba, odnosno više ukoliko to dozvoli ukupno osigurani iznos financijskih sredstava.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

  1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  3. javne ustanove
  4. tijela državne uprave
  5. tijela jedinica lokalne samouprave
  6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave

Ovaj Javni poziv bit će otvoren za podnošenje prijava zainteresiranih pravnih osoba početno od 20. travnja 2022. godine 00:00:01 sati do zaključno 19. svibnja 2022. godine 23:59:59 sati. Nakon isteka ovdje navedenog razdoblja neće biti moguće podnijeti prijavu temeljem ovog Javnog poziva.

Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg Financijskog plana za 2022. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 2.000.000,00 kn (riječima: dva milijuna kuna i nula lipa).

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe/projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn (riječima: deset tisuća kuna i nula lipa), odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn (riječima: sto tisuća kuna i nula lipa).

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv pravne osobe – Zaklada Hrvatska za djecu (zhzd.hr)

Tags: No tags

Comments are closed.