how-use-exclamation-mark

Objavljen Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023., a rok za prijavu je 1. srpnja 2022. godine

Kako je objavljeno, temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske.

Projekt se provodi u školskoj godini 2022./2023., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2023. godine.

Natječajna dokumentacija šalje se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno, a sastoji se od obveznoga i neobveznoga dijela.

Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj. Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: ‘ZA NATJEČAJ – IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE – UDRUGE’.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do dana 1. srpnja 2022. godine do 23.59 sati. U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnog vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.

Sve prijave koje će biti poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Više o natječaju pročitajte ovdje.

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Tags: No tags

Comments are closed.