European Union flag near plan photo

Gradimo Europu s lokalnim dionicima

Projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima” stvara europsku mrežu lokalno izabranih političara s ciljem predstavljanja Europske unije kroz do sada nezabilježen savez između europske i lokalne razine upravljanja.

Projekt će lokalnim političarima omogućiti suradnju i širenje informacija o pitanjima EU-a koja se tiču lokalnog stanovništva na lokalnoj razini. Također će pomoći u povećanju angažmana i poticanju rasprava o budućnosti Europe. Krajnji je cilj podupiranje stvaranja istinske europske javne sfere.

Europska komisija poziva lokalne vlasti na pridruživanje projektu. Jednostavno je. Samo ispunite obrazac za prijavu, učitajte izjavu s potpisom izabranog lokalnog dionika i zakonskog zastupnika lokalne vlasti i sve nam pošaljite.

Kad postane članom mreže, lokalni dionik redovito će sudjelovati u raspravama s članovima svoje izborne jedinice i/ili lokalnim medijima o političkim inicijativama te mjerama koje provodi EU.

Predstavljanje EU na lokalnoj razini ključno je za održavanje zamaha koji je pokrenula Konferencija o budućnosti Europe i u kontekstu NextGenerationEUpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciHR•••

Projekt je organiziran u bliskoj suradnji s projektom Europska mreža regionalnih i lokalnih savjetnika za EUpretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciHR••• Odbora regija.

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_hr?mtm_campaign=SoMe_kit&mtm_source=facebook&mtm_medium=social&fbclid=IwAR3-SqO0cjnUuPDspaeYLdBt1TzzGHQqPbaItH2PtkMvHuWxTmRmEkgPtCk

Tags: No tags

Comments are closed.