mP-logo

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2022. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Cilj: Pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentalnu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Planirani ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 • Modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 • Povećanje proizvodnog kapaciteta

Iznos sredstava po korisniku je maksimalno 60.000,00 kn.

Vrijeme provedbe projekta je maksimalno 8 mjeseci od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja  2022. Godine, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO)

Pravo na prijavu nemaju prijavitelji koji su do sada ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina te koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“  ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, priprema tla
 • Kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih /zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 01.01.2022. godine.

Početak podnošenja prijava moguć je od 25.07.2022. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.08.2022. godine.

Za dodatne informacije te uslugu pripreme i podnošenja prijave za navedeni Natječaj možete se obratiti u LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., svaki radni dan od 7.00 do 15.00 h, osobnim dolaskom ili telefonskim putem na kontakt broj 034 290 650.

Tags: No tags

Comments are closed.