dhgdsrhgr

Otvoren javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.
Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu većim od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011.
Ciljevi programa su rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj.
 
Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07) iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a najviši 100.000 kuna dok ukupna vrijednost programa iznosi 10.000.000 kuna.
 
Prijave se zaprimaju od 25. srpnja. do 25. kolovoza 2022. u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte.
Više informacija pozivu možete pronaći na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Tags: No tags

Comments are closed.