preuzmi (1)

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Kod poziva: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: OTVOREN

Datum objave: 01. 07. 2022.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. 08. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01. 12. 2022.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Svrha ovog poziva

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20%.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

  • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,
  • održive uporabe prirodnih resursa,
  • prijelaza na kružno gospodarstvo,
  • sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Ukupna bespovratna sredstva: 1.900.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 35.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/13?fbclid=IwAR1rCRZQgNWQbB-hTKELsEbM7s2qajQcxmB_R8IsHn5zYVmIsm5LwsS3Ea8

Tags: No tags

Comments are closed.