mP-logo

DRUGI JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede poziva udruge da se u skladu s ovim Javnim pozivom prljave za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA
Sukladno ovome javnom pozivu’ Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje
promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za djelatnosti koje su povezane uz održavanje
manifestacija ili promidžbenih aktivnosti te programa udruga.
Udrugom koja promiče poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i prehrane, kao i života na selu, te radi sudjelovanja u radu javnih institucija kojima je cilj dobrobit života na selu.


Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje sudjeluju u organizaciji manifestacija koje se održavaju od 1. kolovoza đo 31. prosinca 2022. godine u trajanju od najviše 5 dana (raclionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam…).

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kuna i najvećem iznosu od
50.000,00 kuna.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mreŽnim stranicama Ministarstva, a
zahtjevi se podnose zaključno s 3. rujna 2022. godine.
Kao datum podnošenja prijave smatra se dan predaje prijave poštanskom uredu ili osobnom dostavom
u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede.

Više informacija o natječaju možete pronaći na: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Tags: No tags

Comments are closed.