mP-logo

Ministarstvo poljoprivrede – Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

Ministarstvo poljoprivrede u javno je savjetovanje s današnjim danom, 12. kolovoza, pustilo Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., programski dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi – EFJP i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EPFRR).

U okviru provedbe Strateškog plana predviđena je primjena alata i instrumenata zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) – izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije – za adresiranje potreba i prioriteta poljoprivrede i ruralnih područja u Hrvatskoj utvrđenih na temelju provedenih SWOT analiza (snage, slabosti, prilike i prijetnje) po specifičnim ciljevima ZPP-a, propisanim temeljnim uredbama nove, reformirane ZPP.

Javno savjetovanje bit će otvoreno do 12. rujna 2022. godine.

STRATEŠKI PLAN ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027. dostupan je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21577

Tags: No tags

Comments are closed.