preuzmi (1)

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjenih evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjenih evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu.

Sredstva se dodjeljuju u sklopu projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“
financiranog u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i to u dvije grupe:

Grupa 1.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji pokreću novi posao,

Grupa 2.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji žele unaprijediti postojeći posao.

Žrtve mina i članovi njihovih obitelji su oni prijavitelji koji mogu dokazati svoj status žrtve mina ili člana
uže obitelji žrtve nastradale po završetku ratnih operacija u Republici Hrvatskoj, ili da su evidentirani u
Bazi žrtava mina RH koju vodi MUP RH.

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati prebivalište/sjedište fizičke osobe ili pravnog subjekta na području Republike Hrvatske.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

jačanje poslovnih kapaciteta prijavitelja kroz nabavu opreme, modernizaciju prostora i opreme
te usluge u svrhu unaprjeđenja poslovanja te jačanja pozicije na tržištu

usluga tehničke pomoći i savjetovanja koja se odnosi na prikupljanje dokumentacije, pripremu
za prijavu na ovaj javni poziv, izradu poslovnog plana te pomoć u provedbi poslovnog plana do 15%
ukupne vrijednosti tražene potpore.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je
1.500.000,00 HRK, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom
projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/2022/9/javni%20poziv%200509/Javni%20poziv%200509.pdf

Tags: No tags

Comments are closed.