c4908c6cdb228cf584cf39ba6baed132

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (EnU-8/22)

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=194

Tags: No tags

Comments are closed.